01 okt 2016 06:00

01 okt 2016 06:00

Barntillsyn och fågelskyltar

KOMMUNPOLITIK: Motioner

Barnomsorg för att locka yngre till politiken och skyltar som varnar för änder är två av tre nya motioner.

Barnomsorg under kommunens politiska möten som ofta ligger på kvällstid är en motion från Socialdemokraterna. Ett sätt att underlätta för småbarnsföräldrar som vill engagera sig politiskt. I motionen står det: För att engagera fler aktiva politiker måste kommunen skapa förutsättningar som gör att fler människor ges möjlighet att närvara vid möten där viktiga beslut tas. Politiker med små barn som inte kan skaffa barnpassning på egen hand är en målgrupp som inte ges dessa möjligheter.

Skyltar och kameror

Då det är vanligt med stora grupper gräsänder som, i sakta mak, passerar Strandvägen sommartid vill Sverigedemokraterna i en motion att viltvarningsskyltar, gärna av lokal design, sätts upp vid varje ände av Strandvägen. En skylt som ska ge en vänlig uppmaning till bilisterna att ta hänsyn till fåglarna som passerar vägen.

Hastighetskameror genom centrala Karlsborg är en annan motion som SD står bakom. De menar att många av de fordon som passerar centralorten på 49:an inte håller hastigheten vilket är en risk för framför allt barn och äldre. De vill att fartkameror placeras i båda riktningarna vid bron över Göta kanal och vid Carl Johanskolan.

Barnomsorg under kommunens politiska möten som ofta ligger på kvällstid är en motion från Socialdemokraterna. Ett sätt att underlätta för småbarnsföräldrar som vill engagera sig politiskt. I motionen står det: För att engagera fler aktiva politiker måste kommunen skapa förutsättningar som gör att fler människor ges möjlighet att närvara vid möten där viktiga beslut tas. Politiker med små barn som inte kan skaffa barnpassning på egen hand är en målgrupp som inte ges dessa möjligheter.

Skyltar och kameror

Då det är vanligt med stora grupper gräsänder som, i sakta mak, passerar Strandvägen sommartid vill Sverigedemokraterna i en motion att viltvarningsskyltar, gärna av lokal design, sätts upp vid varje ände av Strandvägen. En skylt som ska ge en vänlig uppmaning till bilisterna att ta hänsyn till fåglarna som passerar vägen.

Hastighetskameror genom centrala Karlsborg är en annan motion som SD står bakom. De menar att många av de fordon som passerar centralorten på 49:an inte håller hastigheten vilket är en risk för framför allt barn och äldre. De vill att fartkameror placeras i båda riktningarna vid bron över Göta kanal och vid Carl Johanskolan.

  • Anneli Malm