06 okt 2016 16:54

06 okt 2016 16:54

Nya tag för en ny skola

KOMMUNEN: Skola

Arbetet med en ny skola framskrider. Möte med Försvarsmakten angående byggplats ska ske inom kort.

Skola 2016 går nu under arbetsnamnet Ny skola.

– Vi sa i vårt valmanifest att beslut angående skolan skulle vara fattade under den här mandatperioden. Vi tittar nu på möjligheterna om det går att göra något med Carl Johanskolan och Strandskolan, det är ett steg som påbörjas nu, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Det andra alternativet är att bygga en ny F- 9 skola och i dagsläget finns två olika förslag där den nya skolan kan placeras.

Möte med försvaret

– Vi vill kunna nyttja Moliden för en ny sporthall klarar vi inte av att bygga. Ett alternativ är Knektaskogen som vi äger och den andra är grusplanen ovanför Moliden, vilket jag personligen tycker är ett bra alternativ. Det är Statens Fastighetsverk som äger marken och K 3 som är verksamhetsutövare. Vi ska ha ett möte med dem i närtid och då får vi se hur de ställer sig, säger han.

Skola 2016 går nu under arbetsnamnet Ny skola.

– Vi sa i vårt valmanifest att beslut angående skolan skulle vara fattade under den här mandatperioden. Vi tittar nu på möjligheterna om det går att göra något med Carl Johanskolan och Strandskolan, det är ett steg som påbörjas nu, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Det andra alternativet är att bygga en ny F- 9 skola och i dagsläget finns två olika förslag där den nya skolan kan placeras.

Möte med försvaret

– Vi vill kunna nyttja Moliden för en ny sporthall klarar vi inte av att bygga. Ett alternativ är Knektaskogen som vi äger och den andra är grusplanen ovanför Moliden, vilket jag personligen tycker är ett bra alternativ. Det är Statens Fastighetsverk som äger marken och K 3 som är verksamhetsutövare. Vi ska ha ett möte med dem i närtid och då får vi se hur de ställer sig, säger han.

  • Anneli Malm