06 okt 2016 06:00

06 okt 2016 06:00

Tolfte plats i Sverige

RANKING: Bästa skolkommun

12:e plats i Sverige och trea i Västra Götalands län. Karlsborg klättrar rejält i rankingen Bästa skolkommun. I topp då det gäller resurser och andelen godkända i årskurs nio men nästan sämst när det gäller lärarlöner.

Flera av de 13 kriterier som Lärarförbundets ranking bygger på har förbättrats betydligt sedan förra året och kommunen klättrar från plats 84, 2015, till plats 12 i år.

– Det är jätteroligt och det är stort av lilla Karlsborg, säger Liselotte Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet i Karlsborg

Höga placeringar

Då det gäller resurser hamnar kommunens skolor på första plats av Sveriges 290 kommuner, en andra plats för andelen godkända i årskurs nio och en femteplats då det handlar om andelen godkända enligt likvärdighetsindex, vilket tar hänsyn till andelen nyinvandrade elever, fördelning pojkar och flickor samt föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå.

– Vi får de resurser vi behöver. Vi har mycket barn i behov av särskilt stöd och vi kanske upptäcker behoven i tid och de får den hjälp de behöver tidigt. I år har vi också fortbildning då det gäller barn i behov av stöd.

Låga löner

Andra delar som ligger högt är andelen utbildade lärare och lärartätheten. Men då det gäller löner ligger Karlsborg fortfarande lågt och hamnar på plats 287 av 290.

– Jag blir så ledsen, vi är nästan sämst i landet och det måste hända något nu. För att få duktiga lärare att vilja stanna kvar i yrket är det viktigt att de kan utvecklas och att lönen avspeglar kompetens och erfarenhet, säger Liselotte och tillägger:

– Vi har fått ur lönepotten för grupper som ligger lågt och alla lärarkategorier har fått mellan 300-500 extra vilket är ett steg i rätt riktning och kommunen ansökte om det statliga lärarlönelyftet från 1 juli. Fack och arbetsgivare var överens om ett antal kriterier och arbetsgivaren har utrett vilka som ska få det. Det handlar om 2 500 kronor extra i månaden under ett år och om kommunen får mer pengar ska det förlängas. I andra kommuner har man valt att permanenta lönelyftet. Varför kan inte Karlsborg göra det?

Gott betyg

Även barn- och utbildningschefen är nöjd över klättringen på rakningen.

– Det är jätteroligt och vi är så glada. Det är ett gott betyg av personalen som gör ett enastående jobb, säger Kajsa Eriksson Larsson.

Många elever i Karlsborg är i behov av stöd och ändå lyckats man med en hög andel godkända i årskurs nio.

– Jag har bara varit här ett halvår nu men det jag har sett är att man gör extra anpassningar på ett bra sätt och mycket individuella lösningar för att få alla elever med på tåget.

Det trots att lärarnas löner ligger så lågt i jämförelse.

– Vi är lite förbryllade över lönerna, de ligger inte högt i Karlsborg men vi trodde inte att det var så dåligt. Vi ska titta på om vi har inrapporterat rätt, om det kan vara så att vi fått med tim-vikarier i de här siffrorna.

Att permanenta det statliga lönelyftet som en del kommuner gjort och en del har valt att permanenta hälften av beloppet är inte aktuellt i Karlsborg i dagsläget.

Flera av de 13 kriterier som Lärarförbundets ranking bygger på har förbättrats betydligt sedan förra året och kommunen klättrar från plats 84, 2015, till plats 12 i år.

– Det är jätteroligt och det är stort av lilla Karlsborg, säger Liselotte Gustafsson, ordförande i Lärarförbundet i Karlsborg

Höga placeringar

Då det gäller resurser hamnar kommunens skolor på första plats av Sveriges 290 kommuner, en andra plats för andelen godkända i årskurs nio och en femteplats då det handlar om andelen godkända enligt likvärdighetsindex, vilket tar hänsyn till andelen nyinvandrade elever, fördelning pojkar och flickor samt föräldrarnas sammanvägda utbildningsnivå.

– Vi får de resurser vi behöver. Vi har mycket barn i behov av särskilt stöd och vi kanske upptäcker behoven i tid och de får den hjälp de behöver tidigt. I år har vi också fortbildning då det gäller barn i behov av stöd.

Låga löner

Andra delar som ligger högt är andelen utbildade lärare och lärartätheten. Men då det gäller löner ligger Karlsborg fortfarande lågt och hamnar på plats 287 av 290.

– Jag blir så ledsen, vi är nästan sämst i landet och det måste hända något nu. För att få duktiga lärare att vilja stanna kvar i yrket är det viktigt att de kan utvecklas och att lönen avspeglar kompetens och erfarenhet, säger Liselotte och tillägger:

– Vi har fått ur lönepotten för grupper som ligger lågt och alla lärarkategorier har fått mellan 300-500 extra vilket är ett steg i rätt riktning och kommunen ansökte om det statliga lärarlönelyftet från 1 juli. Fack och arbetsgivare var överens om ett antal kriterier och arbetsgivaren har utrett vilka som ska få det. Det handlar om 2 500 kronor extra i månaden under ett år och om kommunen får mer pengar ska det förlängas. I andra kommuner har man valt att permanenta lönelyftet. Varför kan inte Karlsborg göra det?

Gott betyg

Även barn- och utbildningschefen är nöjd över klättringen på rakningen.

– Det är jätteroligt och vi är så glada. Det är ett gott betyg av personalen som gör ett enastående jobb, säger Kajsa Eriksson Larsson.

Många elever i Karlsborg är i behov av stöd och ändå lyckats man med en hög andel godkända i årskurs nio.

– Jag har bara varit här ett halvår nu men det jag har sett är att man gör extra anpassningar på ett bra sätt och mycket individuella lösningar för att få alla elever med på tåget.

Det trots att lärarnas löner ligger så lågt i jämförelse.

– Vi är lite förbryllade över lönerna, de ligger inte högt i Karlsborg men vi trodde inte att det var så dåligt. Vi ska titta på om vi har inrapporterat rätt, om det kan vara så att vi fått med tim-vikarier i de här siffrorna.

Att permanenta det statliga lönelyftet som en del kommuner gjort och en del har valt att permanenta hälften av beloppet är inte aktuellt i Karlsborg i dagsläget.

  • Anneli Malm