07 okt 2016 14:11

07 okt 2016 14:11

Multiarenan spelades in

STRANDSKOLAN: Ny idrottsplats

På Strandskolans skolgård finns nu en multiarena. Eleverna invigde den nya idrottsplatsen med att spela in den.

Efter bandklippning och hurrarop invigdes arenan med att mellanstadieeleverna under tre minuter spelade fotboll, basket och handboll för att visa på en del av de sporterna som idrottsplatsen kan användas till.

– Det här är en näridrottsplats, en idrottsyta som allmänheten får utnyttja. Den råkar nu ligga på Strandskolans skolgård men den är öppen för alla, säger Arvid Lindner, chef för gata/park.

Det är de extra statliga bidragen för hantering av flyktingmottagande som har bekostat multiarenan och är ett led i kommunens satsningar att skapa mötesplatser både på skolorna och på allmänna platser. De pengarna har även bekostat lekplatsen i Undenäs och pumptrackbanan som nu finns på Carl Johanskolan.

Efter bandklippning och hurrarop invigdes arenan med att mellanstadieeleverna under tre minuter spelade fotboll, basket och handboll för att visa på en del av de sporterna som idrottsplatsen kan användas till.

– Det här är en näridrottsplats, en idrottsyta som allmänheten får utnyttja. Den råkar nu ligga på Strandskolans skolgård men den är öppen för alla, säger Arvid Lindner, chef för gata/park.

Det är de extra statliga bidragen för hantering av flyktingmottagande som har bekostat multiarenan och är ett led i kommunens satsningar att skapa mötesplatser både på skolorna och på allmänna platser. De pengarna har även bekostat lekplatsen i Undenäs och pumptrackbanan som nu finns på Carl Johanskolan.

  • Anneli Malm