07 okt 2016 14:13

07 okt 2016 14:13

Nya träningsredskap

MÖLLTORP: Utegym

Nu byggs utegymmet i Mölltorp.

De nya träningsredskapen placeras i nära anslutning till lekplatsen i Mölltorp och anläggs på den yta där det varit ett stort schackbräde som inte används längre.

– Det blir ett likadant utegym som på Strandvägen och i Forsvik, berättar Marcel Gueffroy som är arbetsledare på snickeriet på Arbetsmarknadsenheten och tillägger:

– Nästa vecka gjuter vi betongen som förankrar redskapen och gymmet kommer att vara användbart från 1 november när betongen brunnit klart.

Med infoskyltar

Det kommer även sättas upp skyltar som beskriver hur de olika träningsredskapen kan användas.

– Det tar lite längre tid när vi bygger den här gången eftersom vi arbetar inom ett integrationsprojekt. De arbetar två och två vilket gör att de måste prata svenska, och det fungerar jättebra.

Även Undenäs ska få ett utegym framöver men eftersom det inte är klart var det ska placeras kommer det inte att färdigställas förrän till våren.

De nya träningsredskapen placeras i nära anslutning till lekplatsen i Mölltorp och anläggs på den yta där det varit ett stort schackbräde som inte används längre.

– Det blir ett likadant utegym som på Strandvägen och i Forsvik, berättar Marcel Gueffroy som är arbetsledare på snickeriet på Arbetsmarknadsenheten och tillägger:

– Nästa vecka gjuter vi betongen som förankrar redskapen och gymmet kommer att vara användbart från 1 november när betongen brunnit klart.

Med infoskyltar

Det kommer även sättas upp skyltar som beskriver hur de olika träningsredskapen kan användas.

– Det tar lite längre tid när vi bygger den här gången eftersom vi arbetar inom ett integrationsprojekt. De arbetar två och två vilket gör att de måste prata svenska, och det fungerar jättebra.

Även Undenäs ska få ett utegym framöver men eftersom det inte är klart var det ska placeras kommer det inte att färdigställas förrän till våren.

  • Anneli Malm