08 okt 2016 06:00

08 okt 2016 07:08

Bolag flyttar samman

EFFEKTIVISERING: Keab och Karlsborgsbostäder

Karlsborgsbostäder flyttar i hop med Keab på Västra vägen. Samtidigt blir det en affärslokal ledig på Storgatan. Anbud på ombyggnationen har gått ut i veckan.

Karlsborgsbostäder och Keab har redan i dag en del gemensamma nämnare. De har samma ekonomipersonal, Mikael Håkansson är vd för de båda bolagen och de har även samma styrelseordförande Rolf Andersson (M).

– Vi gör detta för att effektivisera och göra besparingar i verksamheten. Båda bolagens styrelser har godkänt flytten. Dessutom frigör detta en affärslokal i centrum på Storgatan, vilket är positivt för Karlsborgs centrumutveckling. Inflyttning kommer att ske vid årsskiftet 2017/2018, säger ordförande Rolf Andersson (M) och tillägger:

– Vi arbetar med att modernisera bolagen där personalen får mer ansvar vid bland annat underhållsplanering och deltar mer i besluten på ett helt annat sätt än tidigare vilket har varit positivt för verksamheten.

Om- och utbyggnad

Keabs lokaler på Västra vägen ska byggas om och byggas ut med runt 250 kvadratmeter. Anbud på utbyggnaden har gått ut i veckan.

– Vi kommer dra in fjärrvärme och förbättra ventilationen vilket medför lägre driftskostnader. Dessutom så byggs delar av lokalerna om för att förbättra säkerheten och göra en bättre kundmottagning. Vi bygger också ett nytt omklädningsrum för kvinnor så att vi kan anställa kvinnliga tekniker. På taken kommer vi installera solceller för mikroproduktion av el, säger vd Mikael Håkansson i ett pressmeddelande.

Behöver effektiviseras

Karlsborgsbostäder har en positiv utveckling och har planer för fler nybyggnationer framöver. Keab har gjort stora investeringar i bredband och elnät och fjärrvärmen behöver byggas ut och förbättras.

– Vi förbättrar elnätet genom att modernisera transformatorstationer och gräva ned ledningar i marken. Keab har stora skulder och verksamheten behöver därför effektiviseras och förbättras. Skulderna beror delvis på bredband och vi har ett eftersatt underhåll och behöver investera i ny teknik, säger Rolf Andersson och tillägger:

– ”Elverket” och ”Stiftelsen” finns inte kvar, utan bolagen håller på att omformas till moderna affärsdrivande kommunala verksamheter till gagn för både personal och medborgarna i Karlsborg. Det är ingen enkel process, men vi har kommit en bit på väg.

Karlsborgsbostäder och Keab har redan i dag en del gemensamma nämnare. De har samma ekonomipersonal, Mikael Håkansson är vd för de båda bolagen och de har även samma styrelseordförande Rolf Andersson (M).

– Vi gör detta för att effektivisera och göra besparingar i verksamheten. Båda bolagens styrelser har godkänt flytten. Dessutom frigör detta en affärslokal i centrum på Storgatan, vilket är positivt för Karlsborgs centrumutveckling. Inflyttning kommer att ske vid årsskiftet 2017/2018, säger ordförande Rolf Andersson (M) och tillägger:

– Vi arbetar med att modernisera bolagen där personalen får mer ansvar vid bland annat underhållsplanering och deltar mer i besluten på ett helt annat sätt än tidigare vilket har varit positivt för verksamheten.

Om- och utbyggnad

Keabs lokaler på Västra vägen ska byggas om och byggas ut med runt 250 kvadratmeter. Anbud på utbyggnaden har gått ut i veckan.

– Vi kommer dra in fjärrvärme och förbättra ventilationen vilket medför lägre driftskostnader. Dessutom så byggs delar av lokalerna om för att förbättra säkerheten och göra en bättre kundmottagning. Vi bygger också ett nytt omklädningsrum för kvinnor så att vi kan anställa kvinnliga tekniker. På taken kommer vi installera solceller för mikroproduktion av el, säger vd Mikael Håkansson i ett pressmeddelande.

Behöver effektiviseras

Karlsborgsbostäder har en positiv utveckling och har planer för fler nybyggnationer framöver. Keab har gjort stora investeringar i bredband och elnät och fjärrvärmen behöver byggas ut och förbättras.

– Vi förbättrar elnätet genom att modernisera transformatorstationer och gräva ned ledningar i marken. Keab har stora skulder och verksamheten behöver därför effektiviseras och förbättras. Skulderna beror delvis på bredband och vi har ett eftersatt underhåll och behöver investera i ny teknik, säger Rolf Andersson och tillägger:

– ”Elverket” och ”Stiftelsen” finns inte kvar, utan bolagen håller på att omformas till moderna affärsdrivande kommunala verksamheter till gagn för både personal och medborgarna i Karlsborg. Det är ingen enkel process, men vi har kommit en bit på väg.

  • Anneli Malm