11 okt 2016 15:38

11 okt 2016 15:38

Försvars- och utrikespolitik med Söder och Richtoff

FÄSTNINGSTEATERN: Riksdagledamöter

Riksdagsledamöterna Björn Söder (SD) och Roger Richtoff (SD) besökte Karlsborg och diskuterade försvarspolitik.

Ett 80-tal personer hade samlats på Fästningsteatern för att ta del av Björn Söders och Roger Richtoffs föreläsning som var uppdelad i två delar. Inledningsvis pratade de om utrikespolitik och berörde bland annat UNHCR och hur de såg på biståndsfrågor, mänskliga rättigheter, om de militära insatser Sverige gör i andra länder och Nato.

Den andra delen handlade om försvarspolitik och hur Sverigedemokraterna vill utveckla försvaret framåt bland annat vill de återinföra värnplikten.

– Det var ett jättebra möte och det var väldigt mycket frågor på slutet. Folk var väldigt intresserade och det var många kunniga och insatta människor i publiken, säger de lokala representanterna för partiet Stefan Hallberg och Jan-Yngve Johansson.

Ett 80-tal personer hade samlats på Fästningsteatern för att ta del av Björn Söders och Roger Richtoffs föreläsning som var uppdelad i två delar. Inledningsvis pratade de om utrikespolitik och berörde bland annat UNHCR och hur de såg på biståndsfrågor, mänskliga rättigheter, om de militära insatser Sverige gör i andra länder och Nato.

Den andra delen handlade om försvarspolitik och hur Sverigedemokraterna vill utveckla försvaret framåt bland annat vill de återinföra värnplikten.

– Det var ett jättebra möte och det var väldigt mycket frågor på slutet. Folk var väldigt intresserade och det var många kunniga och insatta människor i publiken, säger de lokala representanterna för partiet Stefan Hallberg och Jan-Yngve Johansson.

  • Anneli Malm