12 okt 2016 16:36

12 okt 2016 16:36

Grunden för budget 2017

POLITIK: Kommunstyrelsen arbetsutskott

Utgångspunkterna för budget 2017 är nu framtagna. Resultatmålet för 2017 är 7,4 miljoner kronor och skatten föreslås blir oförändrad.

Karlsborgs kommun har förändrat budgetarbetet och ramarna och skattesatsen tas nu i oktober.

– Kommunfullmäktige kommer nu för första gången att endast besluta om ramarna för de olika verksamheterna. Nämnderna får sedan själva besluta om detaljerna i budgeten utifrån de ramar de tilldelats, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Under kommunstyrelsens arbetsutskott togs endast utgångspunkterna och anledningen är att de först ville ta del av SKL:s ekonomirapport och den nya skatteprognosen som var klar först efter att arbetsutskottets möte hölls.

Förslaget är att skattesatsen är oförändrad till 21,32 öre per skattekrona och det beräknade befolkningstalet ligger på 6 820 personer. Resultatmålet på 7,4 miljoner kronor motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Driftsbudgeten uppgår till 359,8 miljoner kronor, inklusive 11,7 miljoner kronor som är det preliminära statsbidraget för nyanlända. Nämndernas äskande utöver grundbudgeten uppgår till 26,9 miljoner. 1,2 miljoner kronor avsätts för riktade lönesatsningar och 1,6 miljoner kronor avsätts för oförutsedda händelser.

Centern deltog inte i beslutet under kommunstyrelsens arbetsutskott.

Karlsborgs kommun har förändrat budgetarbetet och ramarna och skattesatsen tas nu i oktober.

– Kommunfullmäktige kommer nu för första gången att endast besluta om ramarna för de olika verksamheterna. Nämnderna får sedan själva besluta om detaljerna i budgeten utifrån de ramar de tilldelats, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Under kommunstyrelsens arbetsutskott togs endast utgångspunkterna och anledningen är att de först ville ta del av SKL:s ekonomirapport och den nya skatteprognosen som var klar först efter att arbetsutskottets möte hölls.

Förslaget är att skattesatsen är oförändrad till 21,32 öre per skattekrona och det beräknade befolkningstalet ligger på 6 820 personer. Resultatmålet på 7,4 miljoner kronor motsvarar 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Driftsbudgeten uppgår till 359,8 miljoner kronor, inklusive 11,7 miljoner kronor som är det preliminära statsbidraget för nyanlända. Nämndernas äskande utöver grundbudgeten uppgår till 26,9 miljoner. 1,2 miljoner kronor avsätts för riktade lönesatsningar och 1,6 miljoner kronor avsätts för oförutsedda händelser.

Centern deltog inte i beslutet under kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Anneli Malm