12 okt 2016 06:00

12 okt 2016 06:00

Ja till utlandsstudier på gymnasienivå

KOMMUN: Barn- och utbildningsnämnden

Det är nu möjligt att studera utomlands under sista året på gymnasiet. Barn och utbildningsnämnden har beslutat att skolpengen kan flyttas med.

– Vi har fått en förfrågan av en elev som går sista året i Tibro om utlandsstudier och att flytta med skolpengen. Vi har bestämt att godkänna det, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Det betyder att man kan gå tredje året utomlands om man kan avsluta sin utbildning utan att behöva gå om ett år.

Från fall till fall

Staffan Myrsell understryker dock att det inte är generellt utan att det efter ansökan bedöms från fall till fall.

– Och om lärare och rektor anser att det går att fullfölja.

Enligt Skolverket och SKL är det kommunen som själva fattar beslut om förutsättningarna för utlandsstudier. Efter förfrågan har Karlsborgs kommun beslutat om de riktlinjer som ska ligga till grund för besluten framöver.

Tagit fram riktlinjer

För att få studera utomlands och få flytta med skolpengar ska det vara studier på gymnasienivå, ersättningen utgår endast under ett år och eleven ska vara folkbokförd i kommunen.

Studierna ska bedrivas på gymnasieskolor som följer svensk läroplan och är godkända av Skolverket. Det för att eleven inte ska behöva gå om ett år efter utlandsstudierna.

Kommunen betalar inte inackordering eller ger resebidrag i samband med utlandsstudierna.

Trafikstök vid skola

Barn- och utbildningsförvaltningen ska även revidera reglementet för skolskjutsar och i samband med det även ta fram regler för skolskjutsmiljön vid skolorna.

– Skolmiljön vid Strandskolan med många föräldrar som med bil skjutsar och hämtar sina barn är inte bra. Det blir även helt igenkorkat på gatan så att de boende inte kommer ut. Det är lite för mycket trafik där och vägen är inte byggd för den omfattningen. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över det och se om vi kan göra något åt det, säger Staffan Myrsell.

– Vi har fått en förfrågan av en elev som går sista året i Tibro om utlandsstudier och att flytta med skolpengen. Vi har bestämt att godkänna det, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– Det betyder att man kan gå tredje året utomlands om man kan avsluta sin utbildning utan att behöva gå om ett år.

Från fall till fall

Staffan Myrsell understryker dock att det inte är generellt utan att det efter ansökan bedöms från fall till fall.

– Och om lärare och rektor anser att det går att fullfölja.

Enligt Skolverket och SKL är det kommunen som själva fattar beslut om förutsättningarna för utlandsstudier. Efter förfrågan har Karlsborgs kommun beslutat om de riktlinjer som ska ligga till grund för besluten framöver.

Tagit fram riktlinjer

För att få studera utomlands och få flytta med skolpengar ska det vara studier på gymnasienivå, ersättningen utgår endast under ett år och eleven ska vara folkbokförd i kommunen.

Studierna ska bedrivas på gymnasieskolor som följer svensk läroplan och är godkända av Skolverket. Det för att eleven inte ska behöva gå om ett år efter utlandsstudierna.

Kommunen betalar inte inackordering eller ger resebidrag i samband med utlandsstudierna.

Trafikstök vid skola

Barn- och utbildningsförvaltningen ska även revidera reglementet för skolskjutsar och i samband med det även ta fram regler för skolskjutsmiljön vid skolorna.

– Skolmiljön vid Strandskolan med många föräldrar som med bil skjutsar och hämtar sina barn är inte bra. Det blir även helt igenkorkat på gatan så att de boende inte kommer ut. Det är lite för mycket trafik där och vägen är inte byggd för den omfattningen. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över det och se om vi kan göra något åt det, säger Staffan Myrsell.

  • Anneli Malm