14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 06:00

Vård, skola och fritid

KOMMUNEN: Majoritetens budgetförslag

Satsningar på skola, vård och omsorg i majoritetens budgetförslag för 2017. De utökade öppettiderna på Kabyssen och Moliden permanentas och tjänsten som barnrättsombud blir kvar.

– Vi satsar och prioriterar hårt på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som får rejäla tillskott och kraftigt höjda ekonomiska ramar jämfört med 2016. Det är en medveten satsning på skola, vård och omsorg, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

I Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma budgetförslag får barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 5 miljoner kronor var utav de 13,2 miljoner kronor som de har att fördela.

Öppettider kvar

– I linje med dessa prioriteringar förstärker vi även kultur och fritidsnämndens ram riktat till Moliden och Kabyssen, säger Torbjörn Colling (M), ledamot i kommunstyrelsen.

410 000 kronor får kultur- och fritidsnämnden vilket innebär att de två fritidsanläggningarna kan permanenta de utökade öppettiderna de nu har infört som ett projekt fram till årsskiftet.

– Vi tryggar även barnrättsombudstjänsten som löper vidare på 50 procent, vilket är viktigt, säger Lindroth.

Integration, utbildning

500 000 kronor avsätts i en pott för integrationsinsatser som föreningar och frivilligverksamheter kan söka bidrag ifrån.

550 000 kronor satsas på yrkesvuxenutbildning med fokus på undersköterskeutbildningar.

– Undersköterskor är ett bristyrke men det kan även handla om andra utbildningar. Utbildningarna kan riktas till nyanlända för att de ska komma in i arbetslivet men även andra som är arbetslösa.

Pengar avsätts även i en särskild lönepott och en central utbildningspott för kompetensutveckling för de anställda inom kommunen.

Nya regler

Enligt nya regler ska investeringsbudgeten omfatta tre år och ligger på 48 miljoner kronor fördelat på 16 miljoner kronor per år.

– Enligt äskandena ligger de flesta investeringarna under 2017 för att dyka rejält under 2018, 2019. Utrymmet är 21,4 miljoner men vi behåller 5,4 miljoner i en investeringspott för att skapa en buffert för nya önskemål, bland annat finns inte stallet i Mölltorp med, säger Lindroth och tillägger:

– Det här är en stor förändring och nämnderna och förvaltningarna får prioritera och eventuellt skjuta på något till året därpå.

Ökad ram

Skatten förslås bli oförändrad, resultatmålet är 7,4 miljoner kronor och den totala ramen för kommunen under 2017 ligger på 359,6 miljoner kronor mot 329,7 miljoner kronor 2016.

– Totalt sett ökar vi ramen med 9 procent sedan 2016. Jag tycker att vi har är ett ganska bra budgetförslag och det borde inte vara svårt att få ihop 2017 om det inte kommer några dråpslag i december, säger Peter Lindroth.

Nytt för i år är att kommunfullmäktige beslutar om ramarna medan nämnderna och förvaltningarna själva beslutar om detaljbudgeten.

– Vi satsar och prioriterar hårt på barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden som får rejäla tillskott och kraftigt höjda ekonomiska ramar jämfört med 2016. Det är en medveten satsning på skola, vård och omsorg, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

I Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma budgetförslag får barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden 5 miljoner kronor var utav de 13,2 miljoner kronor som de har att fördela.

Öppettider kvar

– I linje med dessa prioriteringar förstärker vi även kultur och fritidsnämndens ram riktat till Moliden och Kabyssen, säger Torbjörn Colling (M), ledamot i kommunstyrelsen.

410 000 kronor får kultur- och fritidsnämnden vilket innebär att de två fritidsanläggningarna kan permanenta de utökade öppettiderna de nu har infört som ett projekt fram till årsskiftet.

– Vi tryggar även barnrättsombudstjänsten som löper vidare på 50 procent, vilket är viktigt, säger Lindroth.

Integration, utbildning

500 000 kronor avsätts i en pott för integrationsinsatser som föreningar och frivilligverksamheter kan söka bidrag ifrån.

550 000 kronor satsas på yrkesvuxenutbildning med fokus på undersköterskeutbildningar.

– Undersköterskor är ett bristyrke men det kan även handla om andra utbildningar. Utbildningarna kan riktas till nyanlända för att de ska komma in i arbetslivet men även andra som är arbetslösa.

Pengar avsätts även i en särskild lönepott och en central utbildningspott för kompetensutveckling för de anställda inom kommunen.

Nya regler

Enligt nya regler ska investeringsbudgeten omfatta tre år och ligger på 48 miljoner kronor fördelat på 16 miljoner kronor per år.

– Enligt äskandena ligger de flesta investeringarna under 2017 för att dyka rejält under 2018, 2019. Utrymmet är 21,4 miljoner men vi behåller 5,4 miljoner i en investeringspott för att skapa en buffert för nya önskemål, bland annat finns inte stallet i Mölltorp med, säger Lindroth och tillägger:

– Det här är en stor förändring och nämnderna och förvaltningarna får prioritera och eventuellt skjuta på något till året därpå.

Ökad ram

Skatten förslås bli oförändrad, resultatmålet är 7,4 miljoner kronor och den totala ramen för kommunen under 2017 ligger på 359,6 miljoner kronor mot 329,7 miljoner kronor 2016.

– Totalt sett ökar vi ramen med 9 procent sedan 2016. Jag tycker att vi har är ett ganska bra budgetförslag och det borde inte vara svårt att få ihop 2017 om det inte kommer några dråpslag i december, säger Peter Lindroth.

Nytt för i år är att kommunfullmäktige beslutar om ramarna medan nämnderna och förvaltningarna själva beslutar om detaljbudgeten.

  • Anneli Malm