14 okt 2016 06:00

14 okt 2016 06:00

Ytterligare 2 miljoner kronor

BUDGET

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får ytterligare två miljoner kronor vardera utöver deras ram.

För barn- och utbildningsnämndens del handlar det om fonderade pengar som kommer från intäkterna i samband med ensamkommande flyktingbarn.

Socialnämnden får riktade stadsbidrag som lärarlönelyftet och pengar som ska göra det möjligt att ha mindre barngrupper inom förskolan.

För barn- och utbildningsnämndens del handlar det om fonderade pengar som kommer från intäkterna i samband med ensamkommande flyktingbarn.

Socialnämnden får riktade stadsbidrag som lärarlönelyftet och pengar som ska göra det möjligt att ha mindre barngrupper inom förskolan.