15 okt 2016 06:00

15 okt 2016 06:00

Vilken skola läser mest?

MÖLLTORPSSKOLAN: Utmaning under läslovet

Höstlovet blir läslov och eleverna på Mölltorpsskolan utmanar de andra skolorna i läsning. Vilka läser mest?

För ett och ett halvt år sedan föddes idén att förvandla höstlovet till ett läslov. Nätverket Läslov vecka 44 bildades då som ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen.

– Vi har inte haft det här tidigare men nu gör vi det, säger pedagogen Sanna Elander på Mölltorpsskolan och tillägger:

– Vi utmanar Strandskolan och Forsviks Friskola för att se vilka som läser mest under lovet. Det spelar ingen roll om man läser själv eller om någon högläser för en, det är nästan samma nytta med det.

Bra med högläsning

– Högläsning har överlag minskat mycket de senaste 10 åren och man högläser inte alls i samma utsträckning som man gjorde tidigare. Högläsning ger så mycket, det handlar om språket, de hör alla språkljud, de lär sig att lyssna och de lär sig hur en bok fungerar. De blir bekanta med olika sorters texter, hur de är uppbyggda och inte minst blir det en mysig stund tillsammans med sina barn.

Det har ingen betydelse vad eleverna läser, om det är böcker, serietidningar eller om de lyssnar på en ljudbok. Utmaningen syftar till att locka fler till att vilja läsa och hitta läslusten.

– Det här ska vara lustbetonat och vi vill att barnen ska tycka att det är kul och att de ska känna att de längtar efter att läsa.

Antal minuter

Alla elever får med sig ett protokoll hem där de under lovet får fylla i hur många minuter de har läst.

– Efter lovet räknar vi sedan ut ett medelvärde mellan de olika skolorna och mellan klasserna i samma år. De som vinner får äran framför allt men den stora vinsten är läsförståelse.

Även biblioteket och Bokhandeln är inblandade i utmaningen under läslovet. Biblioteken i hela kommunen bidrar med en läslovspåse som bland annat innehåller en barnbokskatalog med boktips för de som lånar böcker.

För ett och ett halvt år sedan föddes idén att förvandla höstlovet till ett läslov. Nätverket Läslov vecka 44 bildades då som ett brett läsfrämjande samarbete genom Läsrörelsen.

– Vi har inte haft det här tidigare men nu gör vi det, säger pedagogen Sanna Elander på Mölltorpsskolan och tillägger:

– Vi utmanar Strandskolan och Forsviks Friskola för att se vilka som läser mest under lovet. Det spelar ingen roll om man läser själv eller om någon högläser för en, det är nästan samma nytta med det.

Bra med högläsning

– Högläsning har överlag minskat mycket de senaste 10 åren och man högläser inte alls i samma utsträckning som man gjorde tidigare. Högläsning ger så mycket, det handlar om språket, de hör alla språkljud, de lär sig att lyssna och de lär sig hur en bok fungerar. De blir bekanta med olika sorters texter, hur de är uppbyggda och inte minst blir det en mysig stund tillsammans med sina barn.

Det har ingen betydelse vad eleverna läser, om det är böcker, serietidningar eller om de lyssnar på en ljudbok. Utmaningen syftar till att locka fler till att vilja läsa och hitta läslusten.

– Det här ska vara lustbetonat och vi vill att barnen ska tycka att det är kul och att de ska känna att de längtar efter att läsa.

Antal minuter

Alla elever får med sig ett protokoll hem där de under lovet får fylla i hur många minuter de har läst.

– Efter lovet räknar vi sedan ut ett medelvärde mellan de olika skolorna och mellan klasserna i samma år. De som vinner får äran framför allt men den stora vinsten är läsförståelse.

Även biblioteket och Bokhandeln är inblandade i utmaningen under läslovet. Biblioteken i hela kommunen bidrar med en läslovspåse som bland annat innehåller en barnbokskatalog med boktips för de som lånar böcker.

  • Anneli Malm