17 okt 2016 16:18

17 okt 2016 16:18

JO inleder granskning

ARV: Överklagar sprängningar

JO, begär in en redogörelse av länsstyrelsen. Det efter ARV:s anmälan angående granatsprängningarna i Vättern. Nya granatsprängningar planeras.

Justitieombudsmannen, JO, har skickat en begäran till länsstyrelsen och bett om en redogörelse för hur handläggningen har gått till.

– Det är i alla fall en början. Jag hoppas JO går till botten med den här märkliga hanteringen, säger Christer Haagman, talesperson för Aktion Rädda Vättern, ARV i ett pressmeddelande.

ARV ville i sin anmälan att JO undersöker om länsstyrelsen är jävig. De menar att det är samma myndighet som ger tillstånd till skjutningarna i Vättern och sedan gör anspråk på att representera motstående fiskeintresse. ARV menar även att det är formella brister i handläggningen.

Under vecka 44

Under perioden 31 oktober till 4 november 2016 planerar FMV, provplats Karlsborg att genomföra skjutningar mot Vättern där det ingår briserande granater mot vatten. Skjutningen omfattar maximalt 68 skarpa granater och 16 markeringsladdningar.

FMV skriver i sin ansökan att: Skjutningarna kommer att genomföras med god marginal till de fredade områdena.

Erfarenhet från liknande skjutningar visar på att granatens sprängladdning ger begränsad miljöpåverkan i direkt anslutning till detonationsområdet där det kan förekomma ett mindre antal döda fiskar.

I överenskommelsen finns även en del försiktighetsmått och villkor som att en okulär besiktning ska göras för att kontrollera eventuell fiskdöd och att säkerhetsavstånd från fredade områden säkerställs vid briserande granater.

I ställningstagandet

Länsstyrelsen skriver i sitt ställningstagande att: FUG vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att de föreslagna försiktighetsmåtten och villkoret, exempelvis skjutområdets/nedslagsområdets avstånd gentemot rödingens utpekade lekområden, kommer att ha avsedd effekt för att minska skadorna på de allmänna fiskeintressena.

Överklagat sprängning

Aktion Rädda Vättern har överklagat granatsprängningarna under vecka 44 och deras tidigare överklagande ligger på regeringens bord.

– Att både länsstyrelsen och FMV nonchalerar den pågående juridiska prövningen är anmärkningsvärt, säger Christer Haagman. Det finns andra skjutfält där artillerisystemet Archer kan utprovas. Man behöver inte spränga över Vättern mitt under den intensivaste lekperioden när fisken lägger sin rom.

Justitieombudsmannen, JO, har skickat en begäran till länsstyrelsen och bett om en redogörelse för hur handläggningen har gått till.

– Det är i alla fall en början. Jag hoppas JO går till botten med den här märkliga hanteringen, säger Christer Haagman, talesperson för Aktion Rädda Vättern, ARV i ett pressmeddelande.

ARV ville i sin anmälan att JO undersöker om länsstyrelsen är jävig. De menar att det är samma myndighet som ger tillstånd till skjutningarna i Vättern och sedan gör anspråk på att representera motstående fiskeintresse. ARV menar även att det är formella brister i handläggningen.

Under vecka 44

Under perioden 31 oktober till 4 november 2016 planerar FMV, provplats Karlsborg att genomföra skjutningar mot Vättern där det ingår briserande granater mot vatten. Skjutningen omfattar maximalt 68 skarpa granater och 16 markeringsladdningar.

FMV skriver i sin ansökan att: Skjutningarna kommer att genomföras med god marginal till de fredade områdena.

Erfarenhet från liknande skjutningar visar på att granatens sprängladdning ger begränsad miljöpåverkan i direkt anslutning till detonationsområdet där det kan förekomma ett mindre antal döda fiskar.

I överenskommelsen finns även en del försiktighetsmått och villkor som att en okulär besiktning ska göras för att kontrollera eventuell fiskdöd och att säkerhetsavstånd från fredade områden säkerställs vid briserande granater.

I ställningstagandet

Länsstyrelsen skriver i sitt ställningstagande att: FUG vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län anser att de föreslagna försiktighetsmåtten och villkoret, exempelvis skjutområdets/nedslagsområdets avstånd gentemot rödingens utpekade lekområden, kommer att ha avsedd effekt för att minska skadorna på de allmänna fiskeintressena.

Överklagat sprängning

Aktion Rädda Vättern har överklagat granatsprängningarna under vecka 44 och deras tidigare överklagande ligger på regeringens bord.

– Att både länsstyrelsen och FMV nonchalerar den pågående juridiska prövningen är anmärkningsvärt, säger Christer Haagman. Det finns andra skjutfält där artillerisystemet Archer kan utprovas. Man behöver inte spränga över Vättern mitt under den intensivaste lekperioden när fisken lägger sin rom.

  • Anneli Malm