04 jan 2017 15:26

04 jan 2017 15:26

Företagen blir fler i Karlsborg

NÄRINGSLIV: Tillväxt

Antalet företag i Karlsborg har under fem år ökat från 401 företag till 442. Det ger plats 15 bland länets kommuner.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade antalet företag i Karlsborg ökat från 401 till 442 på fem år, vilket innebär en ökning med 41 företag och en faktisk tillväxt på 10,2 procent. Därmed placerar sig Karlsborg som nummer 15 bland kommunerna i Västra Götalands län. Siffrorna kommer från en färsk kartläggning som framtagits av Visma.

– Fyra av fem jobb skapas i Sveriges små och medelstora företag. Ett aktivt nyföretagande fungerar som en motor för det lokala samhället. Men den verkliga tillväxten av nya företag är långt ifrån så stor som statistiken över nystartade företag kan antyda, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs i ett pressmeddelande.

Varje år registreras tiotusentals nya företag i Sverige men många läggs även ned, går i konkurs eller plockas bort ur registren då de inte har någon verksamhet.

Enligt kommunens näringslivschef Fredrik Tidholm hade i början av december 2016 15 aktiebolag startats under året och tre lagts ned enligt siffror från Bolagsverket.

Totalt var 1 036 000 företag registrerade hos Bolagsverket vid årsskiftet 2015/2016. Det är 74 000 fler än fem år tidigare och ger en nettotillväxt på 7,7 procent. Starkast tillväxt hade Knivstad med en ökning på 67 procent.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade antalet företag i Karlsborg ökat från 401 till 442 på fem år, vilket innebär en ökning med 41 företag och en faktisk tillväxt på 10,2 procent. Därmed placerar sig Karlsborg som nummer 15 bland kommunerna i Västra Götalands län. Siffrorna kommer från en färsk kartläggning som framtagits av Visma.

– Fyra av fem jobb skapas i Sveriges små och medelstora företag. Ett aktivt nyföretagande fungerar som en motor för det lokala samhället. Men den verkliga tillväxten av nya företag är långt ifrån så stor som statistiken över nystartade företag kan antyda, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs i ett pressmeddelande.

Varje år registreras tiotusentals nya företag i Sverige men många läggs även ned, går i konkurs eller plockas bort ur registren då de inte har någon verksamhet.

Enligt kommunens näringslivschef Fredrik Tidholm hade i början av december 2016 15 aktiebolag startats under året och tre lagts ned enligt siffror från Bolagsverket.

Totalt var 1 036 000 företag registrerade hos Bolagsverket vid årsskiftet 2015/2016. Det är 74 000 fler än fem år tidigare och ger en nettotillväxt på 7,7 procent. Starkast tillväxt hade Knivstad med en ökning på 67 procent.

  • Anneli Malm