07 jan 2017 06:00

07 jan 2017 06:00

Ny chef är anställd på biblioteket

KOMMUNEN: Biblioteket

Rebecca Levander är ny bibliotekschef, ett arbete hon börjar första mars.

Rebecca Levander arbetar i dag i Tibro där hon främst är barn, ungdoms- och skolbibliotekarie men har på senare tid även arbetat mot vuxna.

– Jag kommer från Östergötland från början, jag är född och uppväxt i Mjölby, berättar hon.

Utbildade sig

Hon hade jobbat som bibliotekarie under ett antal år när hon beslutade sig för att utbilda sig till automationstekniker, där träffade hon sin sambo vilket är orsaken till att hon nu bor i närområdet. Eftersom det var lågkonjunktur när hon var klar började hon vikariera på bibliotek igen och på den vägen är det.

– Jag trivs väldigt bra, kanske jag behövde en paus och en nytändning för att tycka att det är roligt igen.

Nytt system

Hon vill gärna jobba kvar inom det klustret som både Karlsborg och Tibro samt ytterligare sex kommuner ingår i.

– Vi håller på att utveckla ett gemensamt bibliotekssystem och det är roligt att vara kvar i det. Utåt sett kommer vi att vara ett bibliotek, man ska kunna låna på ett bibliotek i en kommun för att lämna tillbaka i ett annat. Jag tror att det blir en bättre service för låntagarna på längre sikt.

Hon har en del tankar och idéer framåt men vill först sätta sig in i verksamheten som bedrivs i kommunen.

– Vi är en viktig nod i samhället för att ge information och delaktighet för medborgarna. Det är få platser i dag där man kan komma och gå som man vill, biblioteket är öppet för alla och vi frågar inte vad man gör där.

Hon har varit mycket i Karlsborg och tycker om kommunen, då de har en dröm om ett hus på landet kanske det blir en flytt till Karlsborg framöver.

Den tidigare bibliotekschefen jobbar nu i Norrköping och tills Rebecca är på plats är Jonas Bengtzelius tillförordnad chef.

Rebecca Levander arbetar i dag i Tibro där hon främst är barn, ungdoms- och skolbibliotekarie men har på senare tid även arbetat mot vuxna.

– Jag kommer från Östergötland från början, jag är född och uppväxt i Mjölby, berättar hon.

Utbildade sig

Hon hade jobbat som bibliotekarie under ett antal år när hon beslutade sig för att utbilda sig till automationstekniker, där träffade hon sin sambo vilket är orsaken till att hon nu bor i närområdet. Eftersom det var lågkonjunktur när hon var klar började hon vikariera på bibliotek igen och på den vägen är det.

– Jag trivs väldigt bra, kanske jag behövde en paus och en nytändning för att tycka att det är roligt igen.

Nytt system

Hon vill gärna jobba kvar inom det klustret som både Karlsborg och Tibro samt ytterligare sex kommuner ingår i.

– Vi håller på att utveckla ett gemensamt bibliotekssystem och det är roligt att vara kvar i det. Utåt sett kommer vi att vara ett bibliotek, man ska kunna låna på ett bibliotek i en kommun för att lämna tillbaka i ett annat. Jag tror att det blir en bättre service för låntagarna på längre sikt.

Hon har en del tankar och idéer framåt men vill först sätta sig in i verksamheten som bedrivs i kommunen.

– Vi är en viktig nod i samhället för att ge information och delaktighet för medborgarna. Det är få platser i dag där man kan komma och gå som man vill, biblioteket är öppet för alla och vi frågar inte vad man gör där.

Hon har varit mycket i Karlsborg och tycker om kommunen, då de har en dröm om ett hus på landet kanske det blir en flytt till Karlsborg framöver.

Den tidigare bibliotekschefen jobbar nu i Norrköping och tills Rebecca är på plats är Jonas Bengtzelius tillförordnad chef.

  • Anneli Malm