09 jan 2017 16:16

09 jan 2017 16:17

Julevisan sjöngs i Tallhyddan

GÄLLSEBO: Den gamla julevisan

På trettondagens eftermiddag var det gudstjänst i Tallhyddan vid Gällsebo, med den gamla julevisan i centrum.

Den gamla julevisan är en mycket gammal företeelse som fanns under det gamla bondesamhällets tid. Natten mellan juldagen och annandag jul samlades byns ungdomar och med en lysande och roterande stjärna, vandrade de från gård och stugor, medan de sjöng denna julvisa, med inte mindre än 15 verser.

Sångarna önskade gärna någon föräring efter besöket, vilket gjorde att sången fick dåligt rykte och upphörde. Nu har kyrkan tagit upp julevisan, för att bevara den och aktualisera julens budskap i denna speciella form.

Gudstjänst

Vid gudstjänsten i Tallhyddan tågade julevisans vänner in i Tallhyddan med stjärna och musikanter sjungande den första versen i Julevisan. Kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist välkomnade både sångare, musikanterna Per Olof Andersson och Gabriella Olofsson samt de många besökarna som kommit till Tallhyddan denna trettondedag.

Psalm och budskap

Psalmsång och trettondagens budskap om de tre vise männen från österns länder fanns med, innan publiken fick sjunga med i den av kyrkan rehabiliterade julevisan, med hela julens budskap och berättelse fanns med, varefter det naturligtvis bjöds på utsökt förtäring enligt traditionen.

Den gamla julevisan är en mycket gammal företeelse som fanns under det gamla bondesamhällets tid. Natten mellan juldagen och annandag jul samlades byns ungdomar och med en lysande och roterande stjärna, vandrade de från gård och stugor, medan de sjöng denna julvisa, med inte mindre än 15 verser.

Sångarna önskade gärna någon föräring efter besöket, vilket gjorde att sången fick dåligt rykte och upphörde. Nu har kyrkan tagit upp julevisan, för att bevara den och aktualisera julens budskap i denna speciella form.

Gudstjänst

Vid gudstjänsten i Tallhyddan tågade julevisans vänner in i Tallhyddan med stjärna och musikanter sjungande den första versen i Julevisan. Kyrkoherde Pernilla Tapper Törnqvist välkomnade både sångare, musikanterna Per Olof Andersson och Gabriella Olofsson samt de många besökarna som kommit till Tallhyddan denna trettondedag.

Psalm och budskap

Psalmsång och trettondagens budskap om de tre vise männen från österns länder fanns med, innan publiken fick sjunga med i den av kyrkan rehabiliterade julevisan, med hela julens budskap och berättelse fanns med, varefter det naturligtvis bjöds på utsökt förtäring enligt traditionen.

  • Lennart Strömberg