09 jan 2017 06:00

09 jan 2017 06:00

Rut ökat, rot minskat

SKATTEVERKET: Statistik

920 Karlsborgare gjorde avdrag för rot och 669 för rut under 2016.

I pengar handlar det om 6 971 231 kronor för rot och 1 632 975 kronor för rut enligt statistik från Skatteverket.

I Karlsborg minskade rot-avdragen från 2015 då 1 130 avdrag gjordes till summan 14 433 928 kronor men en ökning för rut-avdragen som under 2015 uppgick till 554 avdrag och 1 500 050 kronor.

Totalt betalades 15 miljarder kronor ut i rot- och rutavdrag under 2016, en minskning med 8,3 miljarder kronor 2015. En orsak till minskningen är ändrade regler då skattereduktionen för rotavdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. I år har rutavdraget utvidgats och omfattar även arbetskostnad för reparation av vitvaror som utförs i bostaden.

I pengar handlar det om 6 971 231 kronor för rot och 1 632 975 kronor för rut enligt statistik från Skatteverket.

I Karlsborg minskade rot-avdragen från 2015 då 1 130 avdrag gjordes till summan 14 433 928 kronor men en ökning för rut-avdragen som under 2015 uppgick till 554 avdrag och 1 500 050 kronor.

Totalt betalades 15 miljarder kronor ut i rot- och rutavdrag under 2016, en minskning med 8,3 miljarder kronor 2015. En orsak till minskningen är ändrade regler då skattereduktionen för rotavdraget sänktes från 50 till 30 procent av arbetskostnaden. I år har rutavdraget utvidgats och omfattar även arbetskostnad för reparation av vitvaror som utförs i bostaden.

  • Anneli Malm