10 jan 2017 06:00

10 jan 2017 06:00

Grönt kort införs på åvc

AÖS: Ökad möjlighet att sopsortera

Nytt. På Karlsborgs återvinningscentral införs grönt kort. Det innebär att det går att sopsortera även när centralen är stängd.

– Det är ett koncept där vi eftersöker ökad service och ökad tillgång, att underlätta för medborgarna att sopsortera, säger Lars Persson, förbundschef Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS.

På andra tider

Grönt kort kommer att införas under februari månad och innebär att kommuninvånarna kan sopsortera alla dagar mellan 07.00 och 21.00, även om centralen är stängd.

Besökarna använder sitt körkort i en kortläsare för att låsa upp grindarna och är det mörkt ute tänds samtidigt lampor upp i området som är kameraövervakat.

– Från direktionens sida är målet två centraler som inför grönt kort per år. En utbildning sker i samband med det och man får ett ökat ansvar att sortera rätt, säger ledamot Anders Lundgren (C).

Slagit väl ut

Karlsborg blir den tredje centralen som inför det gröna kortet i landet, något som redan finns i Hjo och i Timmersdala. I Hjo har det gröna kortet slagit väl ut och där finns i dag drygt 1 800 användare.

– Vi är i framkant i AÖS och i Hjo har det fungerat över förväntan. Där ser vi att besökarna gärna besöker återvinningscentralen på söndagar och där har vi inte längre kvällsöppet på måndagar, säger Lars Persson och tillägger:

– Vi kommer inte ändra öppettiderna i Karlsborg än, vi får se tiden an.

Anmäla sig

Efter annonsering kan de som vill ha det gröna kortet anmäla sig på AÖS-hemsida. Via sms kallas de sedan till en timmes utbildning på Karlsborgs återvinningscentral.

Där de får lära sig att sopsorterar rätt men även få en del säkerhetskunskaper som var brandsläckare och enklare förbandsutrustning finns. Det finns även en nödtelefon kopplad till Securitas om det exempelvis inte skulle fungera att ta sig ut.

– Det här är en kraftig och en bra utökning av servicen för våra invånare, det gröna kortet kan användas på alla centraler som har det och den stora fördelen är att man inte behöver passa öppettiderna, säger driftsledare Leif Lindqvist.

Vara kvar

På återvinningscentralen finns även Lions och Återbäringens container där det går att lämna bra saker som kan säljas vidare på deras second handmarknader. De saker som ställs i den ska vara kvar och får inte plockas med.

– Det är en del i utbildningen och erfarenhet från Hjo är att de fått in ännu mer saker efter att det gröna kortet införts, säger Lars Persson.

Framöver ska det även vara möjligt att ta sig in via sin mobiltelefon för de som inte har körkort.

– Det är ett koncept där vi eftersöker ökad service och ökad tillgång, att underlätta för medborgarna att sopsortera, säger Lars Persson, förbundschef Avfallshantering östra Skaraborg, AÖS.

På andra tider

Grönt kort kommer att införas under februari månad och innebär att kommuninvånarna kan sopsortera alla dagar mellan 07.00 och 21.00, även om centralen är stängd.

Besökarna använder sitt körkort i en kortläsare för att låsa upp grindarna och är det mörkt ute tänds samtidigt lampor upp i området som är kameraövervakat.

– Från direktionens sida är målet två centraler som inför grönt kort per år. En utbildning sker i samband med det och man får ett ökat ansvar att sortera rätt, säger ledamot Anders Lundgren (C).

Slagit väl ut

Karlsborg blir den tredje centralen som inför det gröna kortet i landet, något som redan finns i Hjo och i Timmersdala. I Hjo har det gröna kortet slagit väl ut och där finns i dag drygt 1 800 användare.

– Vi är i framkant i AÖS och i Hjo har det fungerat över förväntan. Där ser vi att besökarna gärna besöker återvinningscentralen på söndagar och där har vi inte längre kvällsöppet på måndagar, säger Lars Persson och tillägger:

– Vi kommer inte ändra öppettiderna i Karlsborg än, vi får se tiden an.

Anmäla sig

Efter annonsering kan de som vill ha det gröna kortet anmäla sig på AÖS-hemsida. Via sms kallas de sedan till en timmes utbildning på Karlsborgs återvinningscentral.

Där de får lära sig att sopsorterar rätt men även få en del säkerhetskunskaper som var brandsläckare och enklare förbandsutrustning finns. Det finns även en nödtelefon kopplad till Securitas om det exempelvis inte skulle fungera att ta sig ut.

– Det här är en kraftig och en bra utökning av servicen för våra invånare, det gröna kortet kan användas på alla centraler som har det och den stora fördelen är att man inte behöver passa öppettiderna, säger driftsledare Leif Lindqvist.

Vara kvar

På återvinningscentralen finns även Lions och Återbäringens container där det går att lämna bra saker som kan säljas vidare på deras second handmarknader. De saker som ställs i den ska vara kvar och får inte plockas med.

– Det är en del i utbildningen och erfarenhet från Hjo är att de fått in ännu mer saker efter att det gröna kortet införts, säger Lars Persson.

Framöver ska det även vara möjligt att ta sig in via sin mobiltelefon för de som inte har körkort.

  • Anneli Malm