14 mar 2017 15:46

14 mar 2017 15:46

Ett gymnasium för försvaret

MOTION: KD

Kristdemokraterna vill i en motion ha ett försvarsgymnasium i Karlsborg.

I motionen menar Kristdemokraterna att ett militärt internatgymnasium med riksintag skulle vara ett sätt att öka rekrytringen till det professionella yrkesförsvaret och minska behovet av tvång.

De skriver: På detta sätt skapas en ny unik utbildningsmöjlighet i vårt land. En sådan utbildning kan ge både en grundläggande utbildning inom Försvarsmaktens behov och vara högskoleförberedande. Det skulle även öka underlaget för personer som varje år söker sig till Försvarsmakten som arbetsgivare, vilken efterfrågar specialkunskaper som mekaniker, sjukvårdare och språkkunskaper.

KD föreslår att kommunen tar initiativ till en utredning tillsammans med Försvarsmakten för att etablera en gymnasieskola för försvaret i Karlsborg.

I motionen menar Kristdemokraterna att ett militärt internatgymnasium med riksintag skulle vara ett sätt att öka rekrytringen till det professionella yrkesförsvaret och minska behovet av tvång.

De skriver: På detta sätt skapas en ny unik utbildningsmöjlighet i vårt land. En sådan utbildning kan ge både en grundläggande utbildning inom Försvarsmaktens behov och vara högskoleförberedande. Det skulle även öka underlaget för personer som varje år söker sig till Försvarsmakten som arbetsgivare, vilken efterfrågar specialkunskaper som mekaniker, sjukvårdare och språkkunskaper.

KD föreslår att kommunen tar initiativ till en utredning tillsammans med Försvarsmakten för att etablera en gymnasieskola för försvaret i Karlsborg.

  • Anneli Malm