17 mar 2017 13:33

17 mar 2017 13:33

Bygga ett kanothus

MEDBORGARFÖRSLAG: Kultur och fritid

Att bygga ett kanothus är ett medborgarförslag som lades redan 2014 men som nu ska tas upp igen.

– Vår tidigare kulturchef Johan Tranquist hade en del idéer och lösningar på gång men det visade sig att de funkade inte. Nu när har en ny kultur- och fritidschef ,Thomas Blomgren, vill vi ta upp frågan igen och ge det en allvarlig chans och se vad vi kan göra. Vi ger kultur- och fritidschefen uppdraget att utreda vilka möjligheter som finns och ta en ny kontakt med frågeställaren, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S) och tillägger:

– Det är tråkigt att det tagit så lång tid och det har att göra med vår omsättning av chefer men nu har vi en stabil på plats så nu ska vi se vad vi kan göra.

– Vår tidigare kulturchef Johan Tranquist hade en del idéer och lösningar på gång men det visade sig att de funkade inte. Nu när har en ny kultur- och fritidschef ,Thomas Blomgren, vill vi ta upp frågan igen och ge det en allvarlig chans och se vad vi kan göra. Vi ger kultur- och fritidschefen uppdraget att utreda vilka möjligheter som finns och ta en ny kontakt med frågeställaren, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Stig Carlsson (S) och tillägger:

– Det är tråkigt att det tagit så lång tid och det har att göra med vår omsättning av chefer men nu har vi en stabil på plats så nu ska vi se vad vi kan göra.

  • Anneli Malm