17 mar 2017 12:42

17 mar 2017 13:09

Samlade på ett ställe

BARN- OCH ELEVHÄLSAN: Invigning

Med uppfräschade lokaler invigdes barn- och elevhälsan. Lokaler som rymmer flera kompetenser för en bra samverkan och ett utökat samarbete.

I familjecentralen finns nu större delen av barn- och elevhälsan när lokalerna har anpassats för ändamålet. Där finns bland andra specialpedagog, kurator, familjecentralen, barnrättsombud, samtalsterapeut och barn- och ungdomssamordnare.

Är samlade

– En stor vinst är att kompetenser och professioner är samlade på ett ställe där vi kan delge och rådfråga varandra vilket är jätteviktigt tycker jag, säger Kjell Sjölund som är chef för barn- och elevhälsan och tillägger:

– Det här känns jättebra. Barn- och elevhälsan är i uppbyggnadsstadiet men vi har kommit en bra bit på väg

Ändamålsenliga lokaler

Med bandklippning av Britt Blom (M) i barn- och utbildningsnämnden så invigdes de upprustade lokalerna som bland annat målats om, fått en del nya möbler, fler kontor har tillskapats och lokalen har blivit mer ändamålsenlig för familjecentralens verksamhet med bland annat en ny stor matta att leka på.

– Att vi är samlade är en enorm vinst, vi lär oss nytt, vi kan hjälpa och stödja varandra och även få förståelse för varandras verksamhet både det goda och svåra och det tror jag är en styrka för alla barn och föräldrar i Karlsborg. Det här blir en spännande resa tillsammans där vi utvecklar det som finns och tar nya grepp, säger Anna Fritzon på familjecentralen.

I familjecentralen finns nu större delen av barn- och elevhälsan när lokalerna har anpassats för ändamålet. Där finns bland andra specialpedagog, kurator, familjecentralen, barnrättsombud, samtalsterapeut och barn- och ungdomssamordnare.

Är samlade

– En stor vinst är att kompetenser och professioner är samlade på ett ställe där vi kan delge och rådfråga varandra vilket är jätteviktigt tycker jag, säger Kjell Sjölund som är chef för barn- och elevhälsan och tillägger:

– Det här känns jättebra. Barn- och elevhälsan är i uppbyggnadsstadiet men vi har kommit en bra bit på väg

Ändamålsenliga lokaler

Med bandklippning av Britt Blom (M) i barn- och utbildningsnämnden så invigdes de upprustade lokalerna som bland annat målats om, fått en del nya möbler, fler kontor har tillskapats och lokalen har blivit mer ändamålsenlig för familjecentralens verksamhet med bland annat en ny stor matta att leka på.

– Att vi är samlade är en enorm vinst, vi lär oss nytt, vi kan hjälpa och stödja varandra och även få förståelse för varandras verksamhet både det goda och svåra och det tror jag är en styrka för alla barn och föräldrar i Karlsborg. Det här blir en spännande resa tillsammans där vi utvecklar det som finns och tar nya grepp, säger Anna Fritzon på familjecentralen.

  • Anneli Malm