Kraftsamlaren får mer information

KARLSBORG: Skylt efter medborgarförslag

Stenmonumentet Kraftsamlaren i form av ett bord och tre sittplatser, ingick i början av 2000-talet i en utställning på fästningen och stod då vid Havremagasinet.

På denna plats föreföll den med tiden bli rätt anonym.

Så småningom togs den över av kommunen och flyttades till grönområdet söder om Strömmen.

Konstnärens namn

Anonymiteten har i viss mån fortsatt även på denna plats.

Men sedan ett medborgarförslag lämnades in till kommunen i fjol, har nu kultur- och fritidsnämnden i Karlsborg beslutat att en mässingskylt med bland annat konstnärens namn och en del annan information skall sättas upp vid skulpturen.

  • Inger Andersson-Hultin

20 mar 2017 10:36

20 mar 2017 10:36