29 mar 2017 06:00

29 mar 2017 06:00

Extremt läge i Vättern

KARLSBORG: Låg vattennivå oroar – båtsäsongen hotad

Vattennivån i Vättern är den lägsta på 40 år – och inget talar för att den kommer att stiga. För många verksamheter kommer våren och sommaren att bli problematisk.
– Det är ett extremt läge, säger VA-chefen Mikael Jonsson

Enligt Länsstyrelsen i Jönköping är vattennivån i Vättern just nu 40 centimeter under den normala nivån. Redan förra året var de låga nivåerna i grundvattentäkter och Vättern - som försörjer många kommuner med dricksvatten – problematisk men i år är läget ännu värre.

Dessutom finns det inget som talar för att nivåerna kommer att förändras till det bättre och i exempelvis Örebro kommun har man infört restriktioner kring vattenanvändningen.

– För kommunens del är det ännu inget bekymmer. Vi har bra grundvattentäkter i Mölltorp och Undenäs och vattenförsörjningen från Vättern är än så länge oförändrad, men för de med egna brunnar är situationen värre. Vi får signaler om att det börjar sina ordentligt på sina håll, säger VA-chefen Mikael Jonsson.

Krisberedskap

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping har tillsammans med bland andra Vättervattenförbundet och berörda kommuner bildat en grupp för att ha krisberedskap inför den varmare årstiden då växtligheten kommer att suga åt sig grundvatten och påverka nivåerna ytterligare.

– Dessutom har vi vant oss vid att nivåerna legat lite högre än medel under en längre tid. Därför blir det så oerhört stor differens nu när vattnet är så extremt lågt i stället, säger gatu- och parkchefen Arvid Lindner till SLA.

Enligt beräkningar från länsstyrelsen krävs det dubbelt så mycket nederbörd som normalt, minst 100 millimeter under en period av 3–4 veckor, för att grundvattennivåerna ska återgå till de normala vid låg grundvattennivå. I nuläget bedöms nivåerna vara mycket under det normala.

För båtägare och andra verksamheter inom turistnäringen är läget prekärt.

– Det finns tyvärr inget som talar för att läget ska förändras. Vi är inställda på att många båtar inte kommer att kunna läggas i, säger Sten Persson, ordförande i Stenbryggans inre hamnförening.

Där klarar vattendjupet normalt båtar som går ned 90 centimeter, men med nuvarande nivå skulle de stå på botten. Vid Strandpirens marina är botten djupare men vid Hanken är det grunt redan vid normala nivåer.

– Dessutom är det extra besvärligt att lägga i en båt när nivån är så låg och man tvingas köra så långt ned med släpet. Så visst är jag bekymrad, säger Persson.

SLA har sökt representanter för Göta kanalbolaget, dock utan framgång.

Enligt Länsstyrelsen i Jönköping är vattennivån i Vättern just nu 40 centimeter under den normala nivån. Redan förra året var de låga nivåerna i grundvattentäkter och Vättern - som försörjer många kommuner med dricksvatten – problematisk men i år är läget ännu värre.

Dessutom finns det inget som talar för att nivåerna kommer att förändras till det bättre och i exempelvis Örebro kommun har man infört restriktioner kring vattenanvändningen.

– För kommunens del är det ännu inget bekymmer. Vi har bra grundvattentäkter i Mölltorp och Undenäs och vattenförsörjningen från Vättern är än så länge oförändrad, men för de med egna brunnar är situationen värre. Vi får signaler om att det börjar sina ordentligt på sina håll, säger VA-chefen Mikael Jonsson.

Krisberedskap

Länsstyrelserna i Västra Götaland och Jönköping har tillsammans med bland andra Vättervattenförbundet och berörda kommuner bildat en grupp för att ha krisberedskap inför den varmare årstiden då växtligheten kommer att suga åt sig grundvatten och påverka nivåerna ytterligare.

– Dessutom har vi vant oss vid att nivåerna legat lite högre än medel under en längre tid. Därför blir det så oerhört stor differens nu när vattnet är så extremt lågt i stället, säger gatu- och parkchefen Arvid Lindner till SLA.

Enligt beräkningar från länsstyrelsen krävs det dubbelt så mycket nederbörd som normalt, minst 100 millimeter under en period av 3–4 veckor, för att grundvattennivåerna ska återgå till de normala vid låg grundvattennivå. I nuläget bedöms nivåerna vara mycket under det normala.

För båtägare och andra verksamheter inom turistnäringen är läget prekärt.

– Det finns tyvärr inget som talar för att läget ska förändras. Vi är inställda på att många båtar inte kommer att kunna läggas i, säger Sten Persson, ordförande i Stenbryggans inre hamnförening.

Där klarar vattendjupet normalt båtar som går ned 90 centimeter, men med nuvarande nivå skulle de stå på botten. Vid Strandpirens marina är botten djupare men vid Hanken är det grunt redan vid normala nivåer.

– Dessutom är det extra besvärligt att lägga i en båt när nivån är så låg och man tvingas köra så långt ned med släpet. Så visst är jag bekymrad, säger Persson.

SLA har sökt representanter för Göta kanalbolaget, dock utan framgång.