21 apr 2017 15:57

21 apr 2017 15:57

En multiarena

MEDBORGARFÖRSLAG

En av kommunens yngre medborgare har lämnat ett medborgarförslag till kommunen.

Förslagslämnaren vill att det byggs en multiarena i Norra skogen och att den placeras i närheten av fotbollsplanen där.

Förslagslämnaren vill att det ska vara en likadan multiarena som den som byggts upp vid Strandskolan.

En multiarena är en idrottsplats där det finns utrymme för en rad olika sportaktiviteter som fotboll, basket och handboll.

En av kommunens yngre medborgare har lämnat ett medborgarförslag till kommunen.

Förslagslämnaren vill att det byggs en multiarena i Norra skogen och att den placeras i närheten av fotbollsplanen där.

Förslagslämnaren vill att det ska vara en likadan multiarena som den som byggts upp vid Strandskolan.

En multiarena är en idrottsplats där det finns utrymme för en rad olika sportaktiviteter som fotboll, basket och handboll.