Tidsanpassa Nordevall

KOMMUNEN: Medborgarförslag

Utrusta hjulångaren Nordevall med bogpropeller så fartyget kan göra kanalturer. Ett medborgarförslag för att göra fartyget till en turistmagnet.

Förslagslämnaren menar att fartyget i dag mest ligger vid kaj och vill att det utrustas med bogpropeller för att öka fartygets manöverförmåga vid gång i kanal. Han menar att för att bli en populär turistattraktion måste en anpassning ske till dagens verklighet.

Förslaget är att fartyget sen gör två turer per dag där en startar vid varvet och den andra vid den upprustade spikbryggan, för att gå på Bottensjön och Viken med slussning i Forsvik. Passagerarna får uppleva gamla tider på en liten del av Göta kanal på världens enda kvarvarande fartyg av denna typ och äventyret som en slussning av Nordevall i Forsvik innebär.

  • Anneli Malm

21 apr 2017 06:00

21 apr 2017 06:00