13 jun 2017 16:15

13 jun 2017 16:15

Från Brovaktarstugan till Infocenter

FLYTT

Folke Dahlbergssällskapet arbetar nu för fullt med att flytta sin utställning. Flytten går från Brovaktarstugan där de hittills har haft sin fasta utställning till Infocenter.

– Vi håller på att packa upp här på Infocentret nu och vi visar Folke Dahlbergs liv, hans författarskap och teckningar av honom. Tanken är att vi ska vara här under två års tid, berättar Leif Spetz från Folke Dahlbergssällskapet.

Delar av utställningen finns i entréhallen på Infocenter och i konferensrummet visas originalkonst upp. Vernissage är preliminärt den 2 juli.

Anledningen till flytten är att de är uppsagda från sitt kontrakt i Brovaktarstugan från och med sista september.

– Vi håller på att packa upp här på Infocentret nu och vi visar Folke Dahlbergs liv, hans författarskap och teckningar av honom. Tanken är att vi ska vara här under två års tid, berättar Leif Spetz från Folke Dahlbergssällskapet.

Delar av utställningen finns i entréhallen på Infocenter och i konferensrummet visas originalkonst upp. Vernissage är preliminärt den 2 juli.

Anledningen till flytten är att de är uppsagda från sitt kontrakt i Brovaktarstugan från och med sista september.