14 jun 2017 15:30

14 jun 2017 15:30

Förslag på att bygga ett ridhus

FÖRSLAG

I ett nytt medborgarförslag vill kommuninvånare att det byggs ett fristående ridhus för träning och tävling i kommunen. Enligt förslaget ska ridhuset inte ha en direkt intilliggande ridskola och vara öppen för alla som vill utöva någon form av ridsport.

Förslagslämnaren anser att ridhuset bör ligga med god möjlighet till parkering, med plats för eventuella mobila boxar och vara uppdelat i två delar med tilläggsutrymme för att kunna nyttjas fullt ut.

Förslagslämnaren anser att ridhuset bör ligga med god möjlighet till parkering, med plats för eventuella mobila boxar och vara uppdelat i två delar med tilläggsutrymme för att kunna nyttjas fullt ut.