14 jun 2017 15:31

14 jun 2017 15:31

Resa under hösten

KOMMUNEN: Motion

Centerpartiet vill, i en motion, att det avsätts pengar för en resa till Auschwitz under hösten.

Eleverna i årskurs nio på Carl Johanskolan har vid två tillfällen gjort en studieresa till Polen och Auschwitz på vårterminen. Den första resan genomfördes på ett elevinitiativ.

C anser att för att få ut så mycket som möjligt av resan bör den genomföras under hösten. Det då det finns möjlighet att arbeta i skolan under resten av läsåret med de starka intryck och upplevelser som resan medfört.

C vill nu att kommunfullmäktige avsätter 225 000 kronor ur förfogandeanslaget till en studieresa även under hösten 2017 och därmed komma i fas för att fortsättningsvis göra resor under höstterminen.

Eleverna i årskurs nio på Carl Johanskolan har vid två tillfällen gjort en studieresa till Polen och Auschwitz på vårterminen. Den första resan genomfördes på ett elevinitiativ.

C anser att för att få ut så mycket som möjligt av resan bör den genomföras under hösten. Det då det finns möjlighet att arbeta i skolan under resten av läsåret med de starka intryck och upplevelser som resan medfört.

C vill nu att kommunfullmäktige avsätter 225 000 kronor ur förfogandeanslaget till en studieresa även under hösten 2017 och därmed komma i fas för att fortsättningsvis göra resor under höstterminen.

  • Anneli Malm