16 jun 2017 15:49

16 jun 2017 15:49

Elever premierades

Under Carl Johanskolans avslutning delades stipendier ut till elever i årskurs nio både från Rotary och från kommunen.

Rotary delade ut två stipendier, ett entreprenörsstipendium som gick till Elin Iderbrant.

På diplomet står: För visat prov på goda entreprenörsegenskaper som initiativförmåga, idérikedom, viljan att ta ansvar, viljan att vara en ledare.

Det andra stipendiet är för goda kunskaper och intresse i moderna språk och det tilldelades Maria Meleshko.

I motiveringen står bland annat: Ett ödmjukt språkgeni som tack vare sin flit, sin målmedvetenhet och anpassningsförmåga nått högsta betyg i (nästan) samtliga ämnen, inklusive svenska, engelska och tyska, efter bara drygt tre år i den svenska skolan.

För första gången delade barn och utbildningsnämnden samt förvaltningen ut stipendiet Största framsteg. Ida Roos fick utmärkelsen Största framsteg under hela högstadietiden och Haya Hardan Mohammed Al-Haimi fick utmärkelsen Största framsteg från årskurs åtta till nio.

Ett hederspris delades ut bland språkintroduktionseleverna som gick till Awas Khan för bästa närvaron och för han tagit ett stort ansvar för sitt eget lärande.

Rotary delade ut två stipendier, ett entreprenörsstipendium som gick till Elin Iderbrant.

På diplomet står: För visat prov på goda entreprenörsegenskaper som initiativförmåga, idérikedom, viljan att ta ansvar, viljan att vara en ledare.

Det andra stipendiet är för goda kunskaper och intresse i moderna språk och det tilldelades Maria Meleshko.

I motiveringen står bland annat: Ett ödmjukt språkgeni som tack vare sin flit, sin målmedvetenhet och anpassningsförmåga nått högsta betyg i (nästan) samtliga ämnen, inklusive svenska, engelska och tyska, efter bara drygt tre år i den svenska skolan.

För första gången delade barn och utbildningsnämnden samt förvaltningen ut stipendiet Största framsteg. Ida Roos fick utmärkelsen Största framsteg under hela högstadietiden och Haya Hardan Mohammed Al-Haimi fick utmärkelsen Största framsteg från årskurs åtta till nio.

Ett hederspris delades ut bland språkintroduktionseleverna som gick till Awas Khan för bästa närvaron och för han tagit ett stort ansvar för sitt eget lärande.

  • Anneli Malm