14 jul 2017 14:47

14 jul 2017 14:47

En medarbetarvänlig kommun

MOTION

Kristdemokraterna har lagt en ny motion där de vill att kommunen ska sträva efter att bli en medarbetarvänlig kommun.

I motionen skriver de att:

En trivsam arbetsplats där medarbetarna kan påverka sin arbetstid gör att ett bra arbete blir utfört.

Välja tjänstgöringstid

KD vill att när handlingsplan för tjänster i kommunen tas fram ska det framgå att alla som vill får arbeta heltid. Att de som önskar en lägre tjänstgöringsgrad ska få det och att nyanställda får välja vilken tjänstgöringsgrad de vill ha. De vill att när en ny tjänst tillsätt ska de aspekterna beaktas.

I motionen skriver de att:

En trivsam arbetsplats där medarbetarna kan påverka sin arbetstid gör att ett bra arbete blir utfört.

Välja tjänstgöringstid

KD vill att när handlingsplan för tjänster i kommunen tas fram ska det framgå att alla som vill får arbeta heltid. Att de som önskar en lägre tjänstgöringsgrad ska få det och att nyanställda får välja vilken tjänstgöringsgrad de vill ha. De vill att när en ny tjänst tillsätt ska de aspekterna beaktas.