27 jul 2017 06:00

27 jul 2017 09:00

Utan en fungerande logistik – inget försvar

K3: Frivilliga på militär grundutbildning

Denna vecka rycker den sista omgången av frivilliga in till den militära grundutbildningen på K3.
Till de allra första uppgifterna hör att hämta ut material i FMLOG servicecenter Karlsborg där Björn Rydh är chef.

Sammanlagt 22 personer är anställda på ”vinkelförrådet”, som benämningen var förr. Övervägande andelen är män, men i dag är det förhållandevis många kvinnor anställda. Två av dessa är Camilla Berling, chef för servicesektionen och Alexandra Palmqvist, anställd som förrådspersonal på gods och transportavdelningen.

Sammanlagt sex avdelningar inkluderande gods, ammunition, drivmedel, fordon, miljö och personlig utrustning ingår i FMLOG servicecenter i Karlsborg, alla lika viktiga för att den sammanlagda verksamheten ska fungera.

Symbios med K3

Mycket har hänt under åren som gått, även under tiden som förrådet huserat i byggnaden, vilken byggdes på 1880-talet och till en början fungerade som stall åt dåvarande regementes hästar.

I dag servar man och ger stöd åt cirka 1200 lokalt anställda inom olika former av försvarsverksamhet och dessutom mellan 500 och 600 externa kunder.

Björn Rydh säger att trots att FMLOG räknas som ett eget förband så lever man i symbios med K3, som i dag är det enda kvarvarande regementet i Karlsborg.

– Vårt fokus på kunden är oerhört viktigt. Det gäller att ha ett positivt bemötande mot alla, säger han och berättar samtidigt hur det kunde vara förr i tiden när förrådsgubbarna såg materialen som i stort sett "sin egen" och med viss tvekan lämnade ut det som behövdes.

Sista frivilliga kullen

Och material av allehanda slag finns det gott om. Förrådsytan är på cirka 4500 kvadratmeter och där lagras allt från strumpor till gevär.

De blivande 50-talet soldaterna som rycker in denna vecka får en grundutrustning bestående av 145 artiklar. Det är elva par strumpor, fem par skodon, tio par handskar, ryggsäck, fem bärsäckar, handdukar, sängkläder, fyra mössor och i ett senare skede, den hägrande baskern.

Värnplikt nästa år

Under tjänstgöringstiden ansvarar soldaterna själva för att kläder och annat är helt och funktionellt och dessutom behöver tvättas då och då. Serviceförrådet ser till att allt fungerar. I september går den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17 av stapeln och då måste allt vara riggat.

Nästa år återuppstår värnplikten, vilken legat i träda sedan 2010, så med fler soldater lär inte arbete saknas för varken Björn Rydh eller övriga anställda. FMLOG servicecenter är en förutsättning för K3 och vice versa.

Sammanlagt 22 personer är anställda på ”vinkelförrådet”, som benämningen var förr. Övervägande andelen är män, men i dag är det förhållandevis många kvinnor anställda. Två av dessa är Camilla Berling, chef för servicesektionen och Alexandra Palmqvist, anställd som förrådspersonal på gods och transportavdelningen.

Sammanlagt sex avdelningar inkluderande gods, ammunition, drivmedel, fordon, miljö och personlig utrustning ingår i FMLOG servicecenter i Karlsborg, alla lika viktiga för att den sammanlagda verksamheten ska fungera.

Symbios med K3

Mycket har hänt under åren som gått, även under tiden som förrådet huserat i byggnaden, vilken byggdes på 1880-talet och till en början fungerade som stall åt dåvarande regementes hästar.

I dag servar man och ger stöd åt cirka 1200 lokalt anställda inom olika former av försvarsverksamhet och dessutom mellan 500 och 600 externa kunder.

Björn Rydh säger att trots att FMLOG räknas som ett eget förband så lever man i symbios med K3, som i dag är det enda kvarvarande regementet i Karlsborg.

– Vårt fokus på kunden är oerhört viktigt. Det gäller att ha ett positivt bemötande mot alla, säger han och berättar samtidigt hur det kunde vara förr i tiden när förrådsgubbarna såg materialen som i stort sett "sin egen" och med viss tvekan lämnade ut det som behövdes.

Sista frivilliga kullen

Och material av allehanda slag finns det gott om. Förrådsytan är på cirka 4500 kvadratmeter och där lagras allt från strumpor till gevär.

De blivande 50-talet soldaterna som rycker in denna vecka får en grundutrustning bestående av 145 artiklar. Det är elva par strumpor, fem par skodon, tio par handskar, ryggsäck, fem bärsäckar, handdukar, sängkläder, fyra mössor och i ett senare skede, den hägrande baskern.

Värnplikt nästa år

Under tjänstgöringstiden ansvarar soldaterna själva för att kläder och annat är helt och funktionellt och dessutom behöver tvättas då och då. Serviceförrådet ser till att allt fungerar. I september går den stora försvarsmaktsövningen Aurora 17 av stapeln och då måste allt vara riggat.

Nästa år återuppstår värnplikten, vilken legat i träda sedan 2010, så med fler soldater lär inte arbete saknas för varken Björn Rydh eller övriga anställda. FMLOG servicecenter är en förutsättning för K3 och vice versa.

  • Inger Andersson-Hultin