02 aug 2017 06:00

02 aug 2017 06:00

Tidsresa på två timmar

FÄSTNINGSHISTORIA: Därför fick Karlsborg sitt kännetecken

Hur kommer det sig att det byggdes en fästning i just Karlsborg?
En guidad tur med inriktning på historia ger svar på en hel del frågor.

Strax utanför Götiska valvet startar dessa tidsresor, som leds av kunniga guider. En av dessa guider är Stig Nykkel, som på ett lugnt och sakligt sätt lotsar deltagarna genom fästningens historia.

Centralförsvar

Stig tar med gruppen drygt 200 år bakåt i tiden, nämligen till de kritiska åren 1808-1809. Då, liksom nu, var det krig runt om i världen, inte minst i Europa, och även Sverige stod inför ett krigshot.

Det var så tankarna om ett centralförsvar började diskuteras och beslut togs att bygga en fästning på Vanäs udde vid Vättern.

Bygget startade 1819, men tiden för färdigställandet tog 90 år. När fästningen äntligen stod klar 1909 hade ny teknik vuxit fram och den var omodern.

Efter övergripande information om fästningens tillblivelse får deltagarna se en film om ett tänkt scenario ifall det skulle ha gått riktigt illa och kriget hade kommit till Sverige.

En vandring genom det cirka 300 meter långa dundrande gevärsgalleriet med trötta, uppoffrande och ledsna soldater tar vid för besökarna.

I Västra kaponjären har ett hem med en kanon i finrummet arrangerats.

Straff

Vandringen går sedan vidare med olika stopp och inspelad information bland annat vid Bulta-Majas krog och en arrest.

Att bryta mot regler på fästningen gick inte ostraffat förbi, spöstraff var vanligt förekommande.

Avslutning vid torget

Med utsikt över Vättern från vallen i söder berättar guiden om det 678 meter långa slutvärnet och hur man fraktade 250.000 ton sten till fästningsbygget från Omberg, som syns i fjärran på andra sidan sjön.

För de som inte väljer att ta en titt inne på Fästningsmuséet, avslutas guideturen efter nära två timmar vid Fästningstorget.

Förr i tiden var där en livlig kommers när bönderna och andra försäljare anlände och dukade upp sitt utbud av allehanda varor.

Strax utanför Götiska valvet startar dessa tidsresor, som leds av kunniga guider. En av dessa guider är Stig Nykkel, som på ett lugnt och sakligt sätt lotsar deltagarna genom fästningens historia.

Centralförsvar

Stig tar med gruppen drygt 200 år bakåt i tiden, nämligen till de kritiska åren 1808-1809. Då, liksom nu, var det krig runt om i världen, inte minst i Europa, och även Sverige stod inför ett krigshot.

Det var så tankarna om ett centralförsvar började diskuteras och beslut togs att bygga en fästning på Vanäs udde vid Vättern.

Bygget startade 1819, men tiden för färdigställandet tog 90 år. När fästningen äntligen stod klar 1909 hade ny teknik vuxit fram och den var omodern.

Efter övergripande information om fästningens tillblivelse får deltagarna se en film om ett tänkt scenario ifall det skulle ha gått riktigt illa och kriget hade kommit till Sverige.

En vandring genom det cirka 300 meter långa dundrande gevärsgalleriet med trötta, uppoffrande och ledsna soldater tar vid för besökarna.

I Västra kaponjären har ett hem med en kanon i finrummet arrangerats.

Straff

Vandringen går sedan vidare med olika stopp och inspelad information bland annat vid Bulta-Majas krog och en arrest.

Att bryta mot regler på fästningen gick inte ostraffat förbi, spöstraff var vanligt förekommande.

Avslutning vid torget

Med utsikt över Vättern från vallen i söder berättar guiden om det 678 meter långa slutvärnet och hur man fraktade 250.000 ton sten till fästningsbygget från Omberg, som syns i fjärran på andra sidan sjön.

För de som inte väljer att ta en titt inne på Fästningsmuséet, avslutas guideturen efter nära två timmar vid Fästningstorget.

Förr i tiden var där en livlig kommers när bönderna och andra försäljare anlände och dukade upp sitt utbud av allehanda varor.

  • Inger Andersson-Hultin