06 aug 2017 16:12

06 aug 2017 16:12

Konservatorlärling ger nytt liv åt vardagsdjuren

FRÄCKESTAD

Till januari blir Josephine Almfelt utlärd zoologisk konservator. Verkstaden utanför Undenäs håller på att ta form, och hon har redan fyllt den med uppstoppade djur av alla de slag.

– Ser du här? Taltrasten använder en sten som städ att krossa snäckor mot, när den vill komma åt en snigel för att äta upp den, säger hon, och visar upp ett litet sceneri hon håller på och bygga upp.

Stenen har Josephine Almfelt tillverkat av gips och pappersmassa, snäckorna har hon hittat ute i naturen och den uppstoppade trasten jobbar hon på.

– Fast vi kallar det inte uppstoppningar, för oss konservatorer heter det montage, berättar hon.

Många regler

Josephine Almfelt, som också är utbildad biolog, går just nu sista terminen i lära hos en zoologisk konservator i Skara. I januari blir hon färdig konservator och öppnar eget i verkstaden hemma på torpet i Fräckestad.

– Det är många tillstånd som ska sökas och regler som ska följas. Verkstaden måste vara lätt att göra ren och avfallshanteringen ska vara ordnad. Det blir ju en del restprodukter när man arbetar med döda djur.

Djurkropparna är ofta trafikoffer eller fåglar som dött när de flugit in i fönster. Hon ber alla hon känner att höra av sig om de hittar något, men är bra på att själv göra fynd också.

– Fast det är inte alla djur man får ta tillvara utan vidare. Vissa arter, som exempelvis rovfåglar, tillhör staten. Dem får man lämna till polisen eller skicka in till Naturhistoriska.

Rävars färgsättning

Josephine Almfelt har redan börjat få en del kunder, ofta jägare som vill ha sina troféer monterade. Kunden kan själv bestämma om djuret ska ligga eller stå, eller - om det är en fågel - om vingarna ska vara utspända.

– Fåglar är roliga att jobba med, men rävar är också kul. Man kan tro att alla rävar är likadana, men de kan ha väldigt olika färgsättning, från ljusbeige till skarpt orange.

Fågelkropparna fyller hon ut med täljda kroppar i balsaträ, mindre däggdjur stoppas med träull som lindats med snöre. Ögonen är ett kapitel för sig.

– De görs av glas eller plast, och det är mycket viktigt att få tag på fina exemplar. Vitryssland är bra på ögon, säger hon.

Hon har alltid samlat skatter i naturen - fjädrar, stenar, träbitar och små skelett. Nu får hon användning för dem i jobbet.

– Jag gillar att ta till vara på vardagsdjuren, och ta en närmare titt på dem.

– Ser du här? Taltrasten använder en sten som städ att krossa snäckor mot, när den vill komma åt en snigel för att äta upp den, säger hon, och visar upp ett litet sceneri hon håller på och bygga upp.

Stenen har Josephine Almfelt tillverkat av gips och pappersmassa, snäckorna har hon hittat ute i naturen och den uppstoppade trasten jobbar hon på.

– Fast vi kallar det inte uppstoppningar, för oss konservatorer heter det montage, berättar hon.

Många regler

Josephine Almfelt, som också är utbildad biolog, går just nu sista terminen i lära hos en zoologisk konservator i Skara. I januari blir hon färdig konservator och öppnar eget i verkstaden hemma på torpet i Fräckestad.

– Det är många tillstånd som ska sökas och regler som ska följas. Verkstaden måste vara lätt att göra ren och avfallshanteringen ska vara ordnad. Det blir ju en del restprodukter när man arbetar med döda djur.

Djurkropparna är ofta trafikoffer eller fåglar som dött när de flugit in i fönster. Hon ber alla hon känner att höra av sig om de hittar något, men är bra på att själv göra fynd också.

– Fast det är inte alla djur man får ta tillvara utan vidare. Vissa arter, som exempelvis rovfåglar, tillhör staten. Dem får man lämna till polisen eller skicka in till Naturhistoriska.

Rävars färgsättning

Josephine Almfelt har redan börjat få en del kunder, ofta jägare som vill ha sina troféer monterade. Kunden kan själv bestämma om djuret ska ligga eller stå, eller - om det är en fågel - om vingarna ska vara utspända.

– Fåglar är roliga att jobba med, men rävar är också kul. Man kan tro att alla rävar är likadana, men de kan ha väldigt olika färgsättning, från ljusbeige till skarpt orange.

Fågelkropparna fyller hon ut med täljda kroppar i balsaträ, mindre däggdjur stoppas med träull som lindats med snöre. Ögonen är ett kapitel för sig.

– De görs av glas eller plast, och det är mycket viktigt att få tag på fina exemplar. Vitryssland är bra på ögon, säger hon.

Hon har alltid samlat skatter i naturen - fjädrar, stenar, träbitar och små skelett. Nu får hon användning för dem i jobbet.

– Jag gillar att ta till vara på vardagsdjuren, och ta en närmare titt på dem.

  • Malin Bring