08 aug 2017 15:30

08 aug 2017 15:30

Unga får stanna längre

KARLSBORG: Karlsborg är en av få kommuner som låter ensamkommande bo kvar efter 18.

Socialnämnden i Karlsborg har beslutat att alla ensamkommande får bo kvar på sina boenden också efter att de fyllt 18 år och fram tills de fyller 21, om deras ärenden ännu inte är avgjorda. Därmed skiljer Karlsborg sig från de flesta andra kommuner i landet, där man är betydligt hårdare.

Det är bara ett fåtal svenska kommuner som väljer att låta ensamkommande asylsökande ungdomar bo kvar på kommunens boenden efter det att vederbörande fyllt 18 år. Många ensamkommande ställs därför på 18-årsdagen inför valet att antingen flytta till något av Migrationsverkets boenden, ofta långt från skola och vänner, eller att gå under jorden. Malmö är ett exempel på en stad där detta sker.

Karlsborg avviker

Socialnämnden i Karlsborg beslutade redan i april i år att avstå från att avhysa ensamkommande ungdomar när de fyllde 18 år, och i stället låta dem bo kvar tills deras asylbeslut vunnit laga kraft. Anledningen var att nämnden ville ge ungdomarna tryggheten att bo kvar på sina invanda boenden, och kunna överklaga ett eventuellt negativt beslut i lugn och ro.

Nyligen beslutade regeringen och Vänsterpartiet att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor, till kommuner som, liksom Karlsborg, låter ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Enligt uppgifter i Dagens Eko är det få kommuner som hittills valt att utnyttja den här möjligheten.

Trygghet

– Vår uppgift är att vara trygga vuxna som förmedlar stabilitet, och det får vi möjlighet till genom kommunens beslut, säger enhetschef på integrationsenheten Pernilla Ekstrand.

För närvarande ansvarar kommunen för ett 70-tal ensamkommande barn och unga, varav omkring 30 har fått uppehållstillstånd. Ungdomarna bor antingen på ett av kommunens två HVB-hem, på ett stödboende eller i ett familjehem, som antingen kan ligga i eller utanför kommunens gränser.

Det är bara ett fåtal svenska kommuner som väljer att låta ensamkommande asylsökande ungdomar bo kvar på kommunens boenden efter det att vederbörande fyllt 18 år. Många ensamkommande ställs därför på 18-årsdagen inför valet att antingen flytta till något av Migrationsverkets boenden, ofta långt från skola och vänner, eller att gå under jorden. Malmö är ett exempel på en stad där detta sker.

Karlsborg avviker

Socialnämnden i Karlsborg beslutade redan i april i år att avstå från att avhysa ensamkommande ungdomar när de fyllde 18 år, och i stället låta dem bo kvar tills deras asylbeslut vunnit laga kraft. Anledningen var att nämnden ville ge ungdomarna tryggheten att bo kvar på sina invanda boenden, och kunna överklaga ett eventuellt negativt beslut i lugn och ro.

Nyligen beslutade regeringen och Vänsterpartiet att skjuta till ett tillfälligt kommunbidrag på 195 miljoner kronor, till kommuner som, liksom Karlsborg, låter ensamkommande flyktingbarn som fyller 18 år under asylprocessen bo kvar i kommunen. Enligt uppgifter i Dagens Eko är det få kommuner som hittills valt att utnyttja den här möjligheten.

Trygghet

– Vår uppgift är att vara trygga vuxna som förmedlar stabilitet, och det får vi möjlighet till genom kommunens beslut, säger enhetschef på integrationsenheten Pernilla Ekstrand.

För närvarande ansvarar kommunen för ett 70-tal ensamkommande barn och unga, varav omkring 30 har fått uppehållstillstånd. Ungdomarna bor antingen på ett av kommunens två HVB-hem, på ett stödboende eller i ett familjehem, som antingen kan ligga i eller utanför kommunens gränser.

  • Malin Bring