04 sep 2017 06:00

04 sep 2017 06:00

Årets kulturdag i Edet

KARLSBORG: Byggnadsminne visades

En septembersöndag varje år visas benstampen och kvarnen i Edet norr om Sätra. I går kunde allmänheten bese byggnadsminnet där det en gång i tiden pågick en livlig verksamhet.

Edet omnämns i skrift redan under medeltiden då Vadstena kloster var ägare. Ägarförhållandena har varierat under årens lopp. Om detta och mycken annan fakta redogjorde Ingemar Wikenros i samband med bildvisningen under söndagen. Det är heller inte bara en benstamp och kvarn som funnits på platsen, med Edsåns forsande vattenkraft var platsen idealisk även för att anlägga ett sågverk. Den stora mangårdsbyggnaden från storhetstiden finns kvar än idag, men är i privat ägo.

I benstampen krossades djurben som därefter maldes ner till benmjöl för att användas till såväl gödningsmedel som djurfoder. Benstampen är den enda bevarade i sitt slag i landet. Ingemar Wikenros berättade en anekdot om en bonde som med vagn och oxe kom dragandes till kvarnen i Edet för att mala. Det hade varit en lång och mödosam väg, men när de så äntligen var framme vände oxen och gick tillbaka hem när han kände lukten av benmjöl. Bonden var inte nämnvärt irriterad utan menade att „vi får ta det en annan dag”.

Tiderna förändras dock, benstampen i Edet upphörde på 1940-talet, kvarndriften 1953. Även sågverket upphörde under 1950-talet. I slutet av 1980-talet sålde Göta kanalbolag Edet till Sätra bruk och en kraftstation byggdes på området. En restaureringsprocess påbörjades och 1997 blev platsen byggnadsminnesförklarad. Karlsborgs kommun står i dag för byggnaderna medan Sätra bruk ansvarar för marken.

En dag om året sedan ett 20-tal år tillbaka, anordnas en speciell Edetdag då byggnaderna och verksamheterna som där bedrivits presenteras. Kommunen och Undenäs hembygdsförening står bakom arrangemanget, som i år även omfattade en konstutställning signerad Eva Östberg.

Edet omnämns i skrift redan under medeltiden då Vadstena kloster var ägare. Ägarförhållandena har varierat under årens lopp. Om detta och mycken annan fakta redogjorde Ingemar Wikenros i samband med bildvisningen under söndagen. Det är heller inte bara en benstamp och kvarn som funnits på platsen, med Edsåns forsande vattenkraft var platsen idealisk även för att anlägga ett sågverk. Den stora mangårdsbyggnaden från storhetstiden finns kvar än idag, men är i privat ägo.

I benstampen krossades djurben som därefter maldes ner till benmjöl för att användas till såväl gödningsmedel som djurfoder. Benstampen är den enda bevarade i sitt slag i landet. Ingemar Wikenros berättade en anekdot om en bonde som med vagn och oxe kom dragandes till kvarnen i Edet för att mala. Det hade varit en lång och mödosam väg, men när de så äntligen var framme vände oxen och gick tillbaka hem när han kände lukten av benmjöl. Bonden var inte nämnvärt irriterad utan menade att „vi får ta det en annan dag”.

Tiderna förändras dock, benstampen i Edet upphörde på 1940-talet, kvarndriften 1953. Även sågverket upphörde under 1950-talet. I slutet av 1980-talet sålde Göta kanalbolag Edet till Sätra bruk och en kraftstation byggdes på området. En restaureringsprocess påbörjades och 1997 blev platsen byggnadsminnesförklarad. Karlsborgs kommun står i dag för byggnaderna medan Sätra bruk ansvarar för marken.

En dag om året sedan ett 20-tal år tillbaka, anordnas en speciell Edetdag då byggnaderna och verksamheterna som där bedrivits presenteras. Kommunen och Undenäs hembygdsförening står bakom arrangemanget, som i år även omfattade en konstutställning signerad Eva Östberg.

  • Inger Andersson Hultin