07 sep 2017 17:11

07 sep 2017 17:11

Pengar till Göta kanal

BUDGET: Satsning

Många miljoner till Göta kanal för fortsatt renovering, det föreslår regeringen i sitt förslag till budget.

Totalt handlar de om 305 miljoner kronor för åren 2018-2020

– Det är en positiv markering från staten och därigenom ett finansiellt tryggt stöd för att kunna återställa Göta kanal till ursprungligt skick för framtida generationer, säger Elisabeth Nilsson, styrelseordförande i Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Det handlar om 80 miljoner kronor för 2018 samt 85 respektive 140 miljoner kronor för 2019 och 2020.

Behovet av restaurering av kanalen är stort, ett renoveringsarbete som har påbörjats.

– Vi är nöjda att vi nu kommer kunna fortsätta ge uppdrag och sysselsättning till företag i regionerna längs med Göta kanal och bygga vidare på de i många fall unika kompetenser som därigenom skapats, säger Roger Altsäter, VD Göta kanalbolag.

I regeringens statsbudget läggs från 2020 även förslag till ökat årligt underhållsanslag för att fortsatt kunna bibehålla kanalen i bra skick.

Totalt handlar de om 305 miljoner kronor för åren 2018-2020

– Det är en positiv markering från staten och därigenom ett finansiellt tryggt stöd för att kunna återställa Göta kanal till ursprungligt skick för framtida generationer, säger Elisabeth Nilsson, styrelseordförande i Göta kanalbolag i ett pressmeddelande.

Det handlar om 80 miljoner kronor för 2018 samt 85 respektive 140 miljoner kronor för 2019 och 2020.

Behovet av restaurering av kanalen är stort, ett renoveringsarbete som har påbörjats.

– Vi är nöjda att vi nu kommer kunna fortsätta ge uppdrag och sysselsättning till företag i regionerna längs med Göta kanal och bygga vidare på de i många fall unika kompetenser som därigenom skapats, säger Roger Altsäter, VD Göta kanalbolag.

I regeringens statsbudget läggs från 2020 även förslag till ökat årligt underhållsanslag för att fortsatt kunna bibehålla kanalen i bra skick.

  • Anneli Malm