08 sep 2017 06:00

08 sep 2017 06:00

Inflyttning julen 2018?

MÖLLTORP: Karlsborgsbostäder

Intresset för de nya hyreslägenheterna i Mölltorp är stort. Ett 20-tal har redan anmält sitt intresse för de blivande bostäderna.

Som SLA berättat har Karlsborgsbostäder köpt tomten Karlsborgsvägen 1, mittemot Missionskyrkan, där de ska bygga bostäder.

En enkät

Ett 40-tal hade samlats i församlingshemmet i Mölltorp för att höra mer om bostadsbolagets planerade byggnation av hyreslägenheter.

– Vi planerar för tvåor, treor och fyror. Under kvällen fick de svara på en enkät för att vi ska veta vilken typ av bostäder som vi ska bygga. Vi kommer att analysera enkäten för att se vad som är lämpligast. Enkäten kommer även läggas ut på hemsidan, säger Karlsborgsbostäders ordförande Rolf Andersson (M).

”En optimal lösning”

Tanken är att det ska bli mellan 12 till 16 lägenheter i två huskroppar på vardera två våningar.

– Problemet är att det är dyrt att bygga och hyresnivån i Mölltorp är låg. Vi måste hitta en optimal lösning med rätt storlek och rätt typer av lägenheter.

Hyresnivån är baserat på 1 300 kronor per kvadratmeter och år och en tvåa på 55 kvadratmeter skulle då få en månadskostnad på 5 958 kronor.

– Det är i nivå med Strömmen och helst vill vi bygga till en lägre kostnad om det går och vi tittar på olika alternativ.

I projekteringen räknar de även med det statliga stöd som finns för nybyggnation för att nå en rimlig hyresnivå.

20 intresserade

Intresset för hyreslägenheterna i Mölltorp är stort och runt 20 har redan anmält sitt intresse.

– Det är många ensamstående och äldre med villor som vill flytta men de vill ha en lägenhet i Mölltorp och då får vi den rotation på bostadsmarknaden som vi önskar med ett antal villor lediga.

I den bästa av världar kan det bli inflyttning i december 2018, med projektering under hösten, upphandlingen klar före jul och byggstart i februari nästa år.

Hur lägenheterna ska fördelas om det blir först till kvarn eller utlottning är ännu inte bestämt.

Som SLA berättat har Karlsborgsbostäder köpt tomten Karlsborgsvägen 1, mittemot Missionskyrkan, där de ska bygga bostäder.

En enkät

Ett 40-tal hade samlats i församlingshemmet i Mölltorp för att höra mer om bostadsbolagets planerade byggnation av hyreslägenheter.

– Vi planerar för tvåor, treor och fyror. Under kvällen fick de svara på en enkät för att vi ska veta vilken typ av bostäder som vi ska bygga. Vi kommer att analysera enkäten för att se vad som är lämpligast. Enkäten kommer även läggas ut på hemsidan, säger Karlsborgsbostäders ordförande Rolf Andersson (M).

”En optimal lösning”

Tanken är att det ska bli mellan 12 till 16 lägenheter i två huskroppar på vardera två våningar.

– Problemet är att det är dyrt att bygga och hyresnivån i Mölltorp är låg. Vi måste hitta en optimal lösning med rätt storlek och rätt typer av lägenheter.

Hyresnivån är baserat på 1 300 kronor per kvadratmeter och år och en tvåa på 55 kvadratmeter skulle då få en månadskostnad på 5 958 kronor.

– Det är i nivå med Strömmen och helst vill vi bygga till en lägre kostnad om det går och vi tittar på olika alternativ.

I projekteringen räknar de även med det statliga stöd som finns för nybyggnation för att nå en rimlig hyresnivå.

20 intresserade

Intresset för hyreslägenheterna i Mölltorp är stort och runt 20 har redan anmält sitt intresse.

– Det är många ensamstående och äldre med villor som vill flytta men de vill ha en lägenhet i Mölltorp och då får vi den rotation på bostadsmarknaden som vi önskar med ett antal villor lediga.

I den bästa av världar kan det bli inflyttning i december 2018, med projektering under hösten, upphandlingen klar före jul och byggstart i februari nästa år.

Hur lägenheterna ska fördelas om det blir först till kvarn eller utlottning är ännu inte bestämt.

  • Anneli Malm