10 sep 2017 17:00

10 sep 2017 17:00

Industrihistoria i fokus under Kulturarvsdag

Forsviks industrihistoria var i fokus under Kulturarvsdagen

En av förutsättningarna för att anlägga en verksamhet under 1300-talet var närheten till vatten. I Forsvik fanns just detta och en kvarn uppfördes. Detta och en hel del annat berättades på årets Kulturarvsdag.

Camilla Alexandersson, verksamhetsansvarig vid Forsviks Bruk, förklarade hur och varför Forsvik blev den industriort som det en gång varit. Med hjälp av illustrationer föreställdes hur det såg ut på det lilla landområdet mellan Viken och Bottensjön.

Kvarn på 1300-talet

Den ursprungliga fallhöjden var inte mer än dryga metern, men munkarna från Vadstena tog sig ändå an uppgiften att anlägga en kvarn på 1300-talet, vilket var inledningen på hela industriepoken.

Helt klart är att vattnet och läget mellan sjöarna spelat en avgörande roll, både för drift och transport.

Ljusskygga invånare

Utöver de guidade vandringarna under lördagen som även omfattade arkitektur, fanns Magnus Getang från Göteborgs naturhistoriska museum på plats.

Hans uppgift var att berätta om Forsviks lite mer ljusskygga varelser, nämligen fladdermössen.

De sover under vinterhalvåret och uppsöker skrymslen och vrår där de får vara i fred. Just sådana ställen finns det gott om i gamla byggnader, just sådana som vid Forsviks Bruk.

Camilla Alexandersson, verksamhetsansvarig vid Forsviks Bruk, förklarade hur och varför Forsvik blev den industriort som det en gång varit. Med hjälp av illustrationer föreställdes hur det såg ut på det lilla landområdet mellan Viken och Bottensjön.

Kvarn på 1300-talet

Den ursprungliga fallhöjden var inte mer än dryga metern, men munkarna från Vadstena tog sig ändå an uppgiften att anlägga en kvarn på 1300-talet, vilket var inledningen på hela industriepoken.

Helt klart är att vattnet och läget mellan sjöarna spelat en avgörande roll, både för drift och transport.

Ljusskygga invånare

Utöver de guidade vandringarna under lördagen som även omfattade arkitektur, fanns Magnus Getang från Göteborgs naturhistoriska museum på plats.

Hans uppgift var att berätta om Forsviks lite mer ljusskygga varelser, nämligen fladdermössen.

De sover under vinterhalvåret och uppsöker skrymslen och vrår där de får vara i fred. Just sådana ställen finns det gott om i gamla byggnader, just sådana som vid Forsviks Bruk.

  • Inger Andersson Hultin