11 sep 2017 11:41

11 sep 2017 11:41

Vanäs udde är en unik miljö

FÄSTNINGSMUSEET: Natur och kulturarvsdag

Redan tidigt i fästningens historia fanns planer för grönt, alléer, buskar och träd inom området, berättar Torsten Ekvall, som engagerat sig i guideutbildning på fästningen och under åren på regementet samlat på sig mängder med bilder, kartor och historisk information.

Vanäs udde bestod av tre gårdar som köptes in. Marken var kuperad och det första huset som byggdes står på en upphöjning. Senare planades hela området ut, men kullen med byggnader finns kvar vid Fortifikationsgatan. Meningen var att människor skulle bo inom fästningsområdet och en miljöanpassning ansågs nödvändig. Paradgatorna med de många hästkastanjerna gläder oss fortfarande varje vår med sin rika blomning. Gamla träd ersätts med nya.

Stenbryggan, det närliggande magasinet och fortifikationshuset var de tre första byggnaderna. Även utanför fästningsvallarna skulle det planteras och en doktor Ekholm skickades utomlands för att handla plantor.

Ett riksintresse

Varje förband hade sin egen park med vattentäta skott emellan. Ingenjörsparken utanför Götiska valvet och Trängens park vid havremagasinet är exempel på det. Utanför Kungsvillan och Garnisonssjukhuset på Vanäs udde finns ett arboretum som är av riksintresse.

1989 gjordes en inventering av uddens träd och buskar. Den utfördes av lektor Ekstrand vid Lunds universitets botaniska trädgård. Vanäs udde hyser ett arboretum av stort vetenskapligt intresse, skriver Ekstrand. Här finns en blandning av inhemska och inplanterade individer som utgör en unik miljö. Det är bara att glädjas åt mångfalden, sextio olika arter, och storleken hos en del gamla individer. Douglasgranen runt sjukhuset trivs och fröar av sig. Se på omgivningen med nya ögon. Här finns sällsynt vackra exemplar av lind, blodbok, lärk, bok och silvergran.

Vanäs udde bestod av tre gårdar som köptes in. Marken var kuperad och det första huset som byggdes står på en upphöjning. Senare planades hela området ut, men kullen med byggnader finns kvar vid Fortifikationsgatan. Meningen var att människor skulle bo inom fästningsområdet och en miljöanpassning ansågs nödvändig. Paradgatorna med de många hästkastanjerna gläder oss fortfarande varje vår med sin rika blomning. Gamla träd ersätts med nya.

Stenbryggan, det närliggande magasinet och fortifikationshuset var de tre första byggnaderna. Även utanför fästningsvallarna skulle det planteras och en doktor Ekholm skickades utomlands för att handla plantor.

Ett riksintresse

Varje förband hade sin egen park med vattentäta skott emellan. Ingenjörsparken utanför Götiska valvet och Trängens park vid havremagasinet är exempel på det. Utanför Kungsvillan och Garnisonssjukhuset på Vanäs udde finns ett arboretum som är av riksintresse.

1989 gjordes en inventering av uddens träd och buskar. Den utfördes av lektor Ekstrand vid Lunds universitets botaniska trädgård. Vanäs udde hyser ett arboretum av stort vetenskapligt intresse, skriver Ekstrand. Här finns en blandning av inhemska och inplanterade individer som utgör en unik miljö. Det är bara att glädjas åt mångfalden, sextio olika arter, och storleken hos en del gamla individer. Douglasgranen runt sjukhuset trivs och fröar av sig. Se på omgivningen med nya ögon. Här finns sällsynt vackra exemplar av lind, blodbok, lärk, bok och silvergran.

  • Erika Fredholm