C ville återremittera delårsrapport

SAMMANTRÄDE: Kommunstyrelsen

Centerparitet yrkade på återremiss av kommunstyrelsens delårsrapport på grund av bristande underlag.

Det C saknade i delårsrapporten är en redogörelse för de effektiviseringar som är gjorda för att finansiera samhällsbyggnadschefstjänsten.

”Inte följt beslut”

– Kommunstyrelsen har inte följt sitt eget beslut, sa Kjell Sjölund (C) under kommunstyrelsens möte och refererade till ett beslut som togs i september 2016 då det beslutades om att införa en samhällsbyggnadsförvaltning och rekrytera en chef. Punkten han refererar till lyder:

”I samband med kommande budgetuppföljningar ska det redovisas vilka effektiviseringar och omfördelningar som är gjorda för att finansiera tjänsten som samhällsbyggnadschef. ”

Reserverade sig

Då det krävs en enkel majoritet i nämnder och styrelser för en återremiss gick det inte igenom. Ett beslut som C, L, KD och SD reserverade sig emot. Detsamma även för kommunkoncernens delårsrapport där kommunstyrelsen ingår och förslaget till kommunfullmäktige är att fastställa delårsrapporten.

Ja till parkområde

Under mötet beslutades även om en rad medborgarförslag. Ett förslag som fick bifall är ett parkområde längs Svanhultsvägen i Undenäs. Ett område som blev uppgrävt efter en vattenläcka. Förslag finns hur det kan återställas med sittmöbler och vintergröna växter för att bli ett trivsamt ställe att umgås på.

Förslaget om att ge bidrag till pensionärerna för att de ensamma ska få tillgång till simhallen på Moliden en timme per vecka anses besvarad. Det med motiveringen att det redan i dag är rabatterade priser för pensionärsföreningar.

– Alla obokade tider kan alla föreningar hyra för 75 kronor per timme, tillade Anna Bruzell (S).

  • Anneli Malm

12 sep 2017 16:32

12 sep 2017 16:32