13 sep 2017 11:51

13 sep 2017 11:51

Avslag på motioner

MOTIONER: Kommunstyrelsen

En rad motioner var uppe på bordet under kommunstyrelsens möte.

En motion från KD angående en medarbetarvänlig kommun där motionären vill att alla som vill ska få arbeta heltid anses besvarad då kommunfullmäktige beslutat om detta. Detsamma gäller motionen från C om byggnation i Mölltorp som nu är på gång.

S motionen om barnomsorg under politiska möten avslog med motiveringen att det i dagsläget inte finns något intresse för det och att det finns möjlighet att få ersättning för att anställa en barnvakt.

Även SD:s motion om kompletteringar av plan vid extraordinära händelser där de vill att planen kompletteras med hur kommunen hanterar terrorbrott och en utökning av pandemiplanen avslås. Då det gäller terrorbrott tar Säkerhetspolisen över ansvaret och en översyn av pandemiplanen ska göras för att även gälla även andra pandemier.

En motion från KD angående en medarbetarvänlig kommun där motionären vill att alla som vill ska få arbeta heltid anses besvarad då kommunfullmäktige beslutat om detta. Detsamma gäller motionen från C om byggnation i Mölltorp som nu är på gång.

S motionen om barnomsorg under politiska möten avslog med motiveringen att det i dagsläget inte finns något intresse för det och att det finns möjlighet att få ersättning för att anställa en barnvakt.

Även SD:s motion om kompletteringar av plan vid extraordinära händelser där de vill att planen kompletteras med hur kommunen hanterar terrorbrott och en utökning av pandemiplanen avslås. Då det gäller terrorbrott tar Säkerhetspolisen över ansvaret och en översyn av pandemiplanen ska göras för att även gälla även andra pandemier.

  • Anneli Malm