13 sep 2017 13:13

13 sep 2017 13:13

Ingen resa till Auschwitz i höst

KOMMUNSTYRELSEN: Motion

Det blir inte en extra resa till Polen för elever på Carl Johanskolan under höstterminen.

Elever i årskurs nio har under tre år rest på en studieresa till Auschwitz. Den har genomförts på våren men för att kunna bearbeta och arbeta med de intryck och upplevelser som en sådan resa ger finns tankar på att genomföra resan under höstterminen. För att komma i fas där alla avgångselever får möjligheten att åka behöver det genomföras två resor under ett år.

Centerpartiet vill i en motion att det avsätts 225 000 kronor extra från kommunfullmäktiges förfogandeanslag för en studieresa under hösten 2017.

Barn- och utbildningsnämnden äskade under våren pengar till densamma men har dragit tillbaka det då förvaltningen anser att det är för kort tid med planeringen för en resa.

Majoriteten skriver i sitt svar till motionen att en extra resa kommer att arbetas in i barn- och utbildningsnämndens budget för 2018 och anser motionen besvarad. Centern yrkade på bifall och frågan ledde till votering. C, L och KD röstade för ett bifall, SD avstod.

Förslaget till kommunfullmäktige är att motionen anses besvarad.

Elever i årskurs nio har under tre år rest på en studieresa till Auschwitz. Den har genomförts på våren men för att kunna bearbeta och arbeta med de intryck och upplevelser som en sådan resa ger finns tankar på att genomföra resan under höstterminen. För att komma i fas där alla avgångselever får möjligheten att åka behöver det genomföras två resor under ett år.

Centerpartiet vill i en motion att det avsätts 225 000 kronor extra från kommunfullmäktiges förfogandeanslag för en studieresa under hösten 2017.

Barn- och utbildningsnämnden äskade under våren pengar till densamma men har dragit tillbaka det då förvaltningen anser att det är för kort tid med planeringen för en resa.

Majoriteten skriver i sitt svar till motionen att en extra resa kommer att arbetas in i barn- och utbildningsnämndens budget för 2018 och anser motionen besvarad. Centern yrkade på bifall och frågan ledde till votering. C, L och KD röstade för ett bifall, SD avstod.

Förslaget till kommunfullmäktige är att motionen anses besvarad.

  • Anneli Malm