Mer positivt mindre tjat

FAMILJECENTRALEN: Komet

Komet är ett nytt föräldrastödsprogram i Karlsborg som vänder sig till föräldrar som känner att de har kört fast. En investering inför framtiden med bättre kommunikation och mindre bråk.

– Vi har det generella familjestödet ABC men från och med i höst kommer vi också att ha Komet, säger Anna Fritzson och Malin Bränström på familjecentralen och tillägger:

– Skillnaden mellan Komet och ABC är att Komet vänder sig till de som känner att de har kört fast, där barnen har ett utåtagerande beteende och där det är mycket bråk och konflikter.

Ändra synsätt

I den första kursen vänder de sig till föräldrar som har barn mellan tre och elva år men de planerar en utökning med inriktning tonåringar framöver.

– Det handlar inte om att förändra barnen utan att föräldrarna ska försöka att ändra sitt synsätt. Nyblivna föräldrar får en verktygslåda men här behövs det en del specialverktyg för att klara vardagen och det utrustas de med.

Det handlar om att få det att fungera bättre hemma, minska konflikterna och få en bättre relation mellan föräldrar och barn. Att se möjligheter och lösningar.

Mindre bråk

Enligt en utvärdering som gjorts visar att problem i hemmet minskar med 40 procent bland de som gått Komet jämfört med en kontrollgrupp.

– Det är bra siffror och det man har sett är att de som gått det här har mindre bråk och har förbättrat kommunikationen.

Max sex familjer träffas under elva tillfällen och träffarna är uppbyggda på fyra teman, tid tillsammans, kommunikation, problemlösning och regler. Föräldrarna får skriftligt material men även konkreta övningar att prova på hemma.

– Det är en långtidsinvestering och då är inte elva gånger så mycket. Man vinner tid över tid, man får tid över till annat än tjat, gnat och konflikter.

Se det positiva

Fokus inledningsvis ligger på det som är bra tillsammans, att se det som är positivt.

– Föräldrarna är de viktigaste personerna i barnens liv. När man är i de negativa cirklarna är det inte lätt att se det positiva och det är viktigt att belysa det goa och härliga, det roliga man har tillsammans. Att börja med regler hjälper inte.

Komet är kostnadsfri och inleds den 26 september, anmälan görs till Familjecentralen.

  • Anneli Malm

13 sep 2017 06:00

13 sep 2017 06:00