13 sep 2017 11:56

13 sep 2017 11:56

Tre Lex Sarah anmälningar

SOCIALNÄMNDEN

Tre anmälningar om missförhållande eller påtalglig risk för missförhållande, så kallade Lex Sarah anmälningar har gjorts inom Karlsborgs kommun.

De tre anmälningarna berör alla bristande bemötande av personal och har skett på tre olika boenden inom kommunen.

Personalen har blivit tillrättavisade och bedömningen från socialnämnden är att det är en tillräcklig åtgärd i samtliga fallen.

Tre anmälningar om missförhållande eller påtalglig risk för missförhållande, så kallade Lex Sarah anmälningar har gjorts inom Karlsborgs kommun.

De tre anmälningarna berör alla bristande bemötande av personal och har skett på tre olika boenden inom kommunen.

Personalen har blivit tillrättavisade och bedömningen från socialnämnden är att det är en tillräcklig åtgärd i samtliga fallen.