02 okt 2017 06:00

02 okt 2017 06:00

"En demokratifråga"

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Delårsrapporten

Delårsrapporten var återigen uppe för diskussion på kommunfullmäktiges möte. Treklövern lämnade en skarp protokollsanteckning.

I kommunstyrelsen yrkade C på en återremiss av KS delårsrapport på grund av bristande underlag. De saknade en redogörelse för vilka effektiviseringar som är gjorda för att finansiera samhällsbyggnadschefstjänsten, vilket inte gick igenom.

Kjell Sjölund ansåg under kommunfullmäktiges möte att det är en demokratifråga och att har kommunstyrelsen fattat ett beslut gäller det. Kommunalrådet Peter Lindroth (S) menade att det var hela delårsrapporten 2017 som behandlades under mötet, inte ett enskilt beslut.

C, L och KD valde att lämna en protokollsanteckning där det bland annat står att det är uppenbart att majoriteten anser att de inte behöver leva upp till ett beslut som är taget i full enighet i kommunstyrelsen. ”Enligt vår uppfattning är detta inte acceptabelt och vi förutsätter att det i samband med bokslutet för 2017 sker en redovisning enligt kommunstyrelsens beslut.”

I kommunstyrelsen yrkade C på en återremiss av KS delårsrapport på grund av bristande underlag. De saknade en redogörelse för vilka effektiviseringar som är gjorda för att finansiera samhällsbyggnadschefstjänsten, vilket inte gick igenom.

Kjell Sjölund ansåg under kommunfullmäktiges möte att det är en demokratifråga och att har kommunstyrelsen fattat ett beslut gäller det. Kommunalrådet Peter Lindroth (S) menade att det var hela delårsrapporten 2017 som behandlades under mötet, inte ett enskilt beslut.

C, L och KD valde att lämna en protokollsanteckning där det bland annat står att det är uppenbart att majoriteten anser att de inte behöver leva upp till ett beslut som är taget i full enighet i kommunstyrelsen. ”Enligt vår uppfattning är detta inte acceptabelt och vi förutsätter att det i samband med bokslutet för 2017 sker en redovisning enligt kommunstyrelsens beslut.”

  • Anneli Malm