07 okt 2017 06:00

07 okt 2017 06:00

Mätare ska sänka farten

TRAFIK: Parkvägen får hastighetsmätare

Bland Karlsborgs gator är Parkvägen en av dem där bilister oftast har för vana att överskrida fartgränsen. Nu har kommunen satt upp en hastighetsmätare för att få bukt med problemet.

Kommunens trafiksamordnare Magnus Svensson satte på fredagen upp en hastighetsmätare på Parkvägen. Den ska ge indikation till förbipasserande bilister om de kör inom lagens ramar.

Anledningen till att mätaren satts upp just på denna plats är för att tillåten hastighet där går ner från fyrtio till trettio kilometer i timmen. I området finns många bostäder och dessutom en förskola.

Stora risker

Förarens förmåga att undvika olyckor vid högre hastigheter blir sämre och olyckorna kan vara dödliga.

– Kör man över trettio blir det riktigt illa. Det är viktigt att trycka på att man i tätområden måste hålla hastigheten, säger Magnus Svensson.

Boende har hört att sig till kommunen om att det är väl höga farter på Parkvägen. Att mätare kommer upp tycker de flesta i området är positivt.

Sitter temporärt

Hastighetsmätaren är mobil. Den sitter uppe temporärt, tre eller fyra veckor initialt. Sedan kommer den kanske flyttas till någon annan problematisk vägsträcka.

– De flesta sänker farten, så det är bra att den är till hjälp. Vissa följer den bättre än andra.

Ändra vana

Magnus Svensson hoppas att mätaren kan ändra beteendet bland förare som har som vana att köra över hastighetsgränsen där. Dessutom finns den uppsatt för att signalera extra tydlighet till framför allt yngre förare.

– Fasta skyltar säger bara hur fort man får köra, inte hur fort man bör köra.

Trafiksäkerhet

Arbetet med trafiksäkerhet pågår ständigt. Kommunen undersöker på dolt sätt hastigheterna hela tiden.

I Karlsborg är det relativt lugnt på vägen, jämfört med andra kommuner i närheten.

– I grunden sköter sig bilisterna bra, men vi vill stöta upp på särskilda platser.

Det finns redan en hastighetsmätare i Äspenäset som suttit upp någon månad.

Kommunens trafiksamordnare Magnus Svensson satte på fredagen upp en hastighetsmätare på Parkvägen. Den ska ge indikation till förbipasserande bilister om de kör inom lagens ramar.

Anledningen till att mätaren satts upp just på denna plats är för att tillåten hastighet där går ner från fyrtio till trettio kilometer i timmen. I området finns många bostäder och dessutom en förskola.

Stora risker

Förarens förmåga att undvika olyckor vid högre hastigheter blir sämre och olyckorna kan vara dödliga.

– Kör man över trettio blir det riktigt illa. Det är viktigt att trycka på att man i tätområden måste hålla hastigheten, säger Magnus Svensson.

Boende har hört att sig till kommunen om att det är väl höga farter på Parkvägen. Att mätare kommer upp tycker de flesta i området är positivt.

Sitter temporärt

Hastighetsmätaren är mobil. Den sitter uppe temporärt, tre eller fyra veckor initialt. Sedan kommer den kanske flyttas till någon annan problematisk vägsträcka.

– De flesta sänker farten, så det är bra att den är till hjälp. Vissa följer den bättre än andra.

Ändra vana

Magnus Svensson hoppas att mätaren kan ändra beteendet bland förare som har som vana att köra över hastighetsgränsen där. Dessutom finns den uppsatt för att signalera extra tydlighet till framför allt yngre förare.

– Fasta skyltar säger bara hur fort man får köra, inte hur fort man bör köra.

Trafiksäkerhet

Arbetet med trafiksäkerhet pågår ständigt. Kommunen undersöker på dolt sätt hastigheterna hela tiden.

I Karlsborg är det relativt lugnt på vägen, jämfört med andra kommuner i närheten.

– I grunden sköter sig bilisterna bra, men vi vill stöta upp på särskilda platser.

Det finns redan en hastighetsmätare i Äspenäset som suttit upp någon månad.

  • Jesper Sydhagen