10 okt 2017 06:00

10 okt 2017 08:52

Nytt verktyg för att hitta praktikplatser

SKOLA

Högstadieeleverna i Karlsborg kommer snart att få tillgång till ett nytt system som förenklar sökanden av prao- och praktikplats.

I dag används Praktikplatsen.se bara av några få kommuner i Skaraborg. När det digitala verktyget nu introduceras i Karlsborg tror studie- och yrkesvägledaren Cecilia Vikenstrand att det kommer förenkla för högstadieeleverna inför deras praoveckor.

– De söker och får en överblick över alla platser som finns. Det ger dem en bredd och nya möjligheter. Det är huvudsyftet för att jag driver på det här.

Kunskap om yrken

Hon säger att många ungdomar inte känner till så många yrken. Ofta har de sikte på föräldrarnas arbetsplatser när det är dags att söka.

Det är viktigt att de får insyn i flera olika arbetsfält så att de kan göra ett informerat gymnasieval och komma in på ett utbildningsprogram som de trivs med.

Eleverna gör två praoveckor i årskurs åtta och en vecka i nian. Även i mellanstadiet har man en praodag.

Vill få med företagen

Kommunens verksamhet kommer att läggas in i systemet, så att eleverna kan hitta dem. Det gäller dock att få med företagen på tåget, menar Cecilia Vikenstrand. Det finns många fördelar även för dem.

Till exempel slipper de att hantera förfrågningar från flera ungdomar. Företagen blir helt enkelt informerade i förväg om vilken elev som ska praktisera så man har ordentligt med tid att förbereda praoveckan.

– De kan även se det som att de gör reklam för sig. Det blir som en annons.

Platser i Skövde

Eleverna kommer inte att kunna söka platser enbart i Karlsborg med Praktikplatsen.se. Det täcker även in Skövde, eftersom verktyget redan används av skolorna där.

Detta är en tillgång, menar Cecilia Vikenstrand, eftersom det ger större valmöjligheter för eleverna. Bland annat finns fler inriktningar om man tänker sig en framtid inom sjukvården.

Överlag har Skövde fler arbetsplatser som kräver högskoleutbildning än Karlsborg. Många av Karlsborgseleverna efterfrågar IT-jobb och då finns hela Gothia Science Park att tillgå.

Snart börjar eleverna i årskurs åtta sin första praovecka. Men Praktiplatsen.se kommer först att användas i samband med deras andra praovecka, till vilken söktiden är i mars.

I dag används Praktikplatsen.se bara av några få kommuner i Skaraborg. När det digitala verktyget nu introduceras i Karlsborg tror studie- och yrkesvägledaren Cecilia Vikenstrand att det kommer förenkla för högstadieeleverna inför deras praoveckor.

– De söker och får en överblick över alla platser som finns. Det ger dem en bredd och nya möjligheter. Det är huvudsyftet för att jag driver på det här.

Kunskap om yrken

Hon säger att många ungdomar inte känner till så många yrken. Ofta har de sikte på föräldrarnas arbetsplatser när det är dags att söka.

Det är viktigt att de får insyn i flera olika arbetsfält så att de kan göra ett informerat gymnasieval och komma in på ett utbildningsprogram som de trivs med.

Eleverna gör två praoveckor i årskurs åtta och en vecka i nian. Även i mellanstadiet har man en praodag.

Vill få med företagen

Kommunens verksamhet kommer att läggas in i systemet, så att eleverna kan hitta dem. Det gäller dock att få med företagen på tåget, menar Cecilia Vikenstrand. Det finns många fördelar även för dem.

Till exempel slipper de att hantera förfrågningar från flera ungdomar. Företagen blir helt enkelt informerade i förväg om vilken elev som ska praktisera så man har ordentligt med tid att förbereda praoveckan.

– De kan även se det som att de gör reklam för sig. Det blir som en annons.

Platser i Skövde

Eleverna kommer inte att kunna söka platser enbart i Karlsborg med Praktikplatsen.se. Det täcker även in Skövde, eftersom verktyget redan används av skolorna där.

Detta är en tillgång, menar Cecilia Vikenstrand, eftersom det ger större valmöjligheter för eleverna. Bland annat finns fler inriktningar om man tänker sig en framtid inom sjukvården.

Överlag har Skövde fler arbetsplatser som kräver högskoleutbildning än Karlsborg. Många av Karlsborgseleverna efterfrågar IT-jobb och då finns hela Gothia Science Park att tillgå.

Snart börjar eleverna i årskurs åtta sin första praovecka. Men Praktiplatsen.se kommer först att användas i samband med deras andra praovecka, till vilken söktiden är i mars.

  • Jesper Sydhagen