11 okt 2017 06:00

11 okt 2017 06:00

Bostadsstöd kan delas ut till Strömmen

BOSTAD: Hyrorna kan sänkas

Karlsborgsbostäder väntar ett stöd på drygt nio miljoner kronor från Länsstyrelsen i Västra Götaland. De boende i kvarteret Strömmen kan, om stödet slutgiltigt godkänns, räkna med sänkta hyror.

På Karlsborgsbostäder kände man inte till stödet när de två hyreshusen i Strömmen byggdes. I februari, när de två hyreshusen redan var uppförda, skickade man in ansökan och i augusti mottogs ett positivt svar. Summan som väntas är 9142800 kronor.

Främjar byggandet

Stödet ges bland annat för att främja byggandet av hyresbostäder utanför storstäderna. Kostnaden att uppföra bostadshus är lika stor oavsett om de byggs på större eller mindre orter, men hyrorna kan variera kraftigt.

Ett villkor för att stödet ska komma Karlsborgsbostäder till del är att även hyresgästerna ska få sänkt hyra.

Normhyran på 1300 kronor per kvadratmeter boyta per år ska gälla enligt Boverkets regler.

Ojämna sänkningar

Sänkningarna sätts därför ojämnt beroende på vilken typ av lägenhet det är.

De billigaste lägenheterna, tvårummare på bottenvåningarna, kommer få en sänkning på trettio kronor i månaden. Den dyraste lägenheten med fyra rum på högsta våningen får en sänkning med 2318 kronor.

De nya hyrorna är så kallade presumtionshyror och är förhandlade med Hyresgästföreningen.

Inte spikat

I veckan går brev ut till hyresgästerna med information om sänkningen. Än är dock allt inte spikat. Enligt Karlsborgsbostäders styrelseordförande Rolf Andersson (M) så finns det en ”mikroskopisk chans” att stödet inte beviljas.

Slutgiltigt svar från Boverket väntas komma inom fyra till sex månader. Godkänns stödet kommer hyressänkningarna att gälla från den 1 november och hyresgästerna ersätts då retroaktivt.

Även för de lägenheter som kommer att byggas i Mölltorp söker Karlsborgsbostäder stöd från Länsstyrelsen/Boverket.

På Karlsborgsbostäder kände man inte till stödet när de två hyreshusen i Strömmen byggdes. I februari, när de två hyreshusen redan var uppförda, skickade man in ansökan och i augusti mottogs ett positivt svar. Summan som väntas är 9142800 kronor.

Främjar byggandet

Stödet ges bland annat för att främja byggandet av hyresbostäder utanför storstäderna. Kostnaden att uppföra bostadshus är lika stor oavsett om de byggs på större eller mindre orter, men hyrorna kan variera kraftigt.

Ett villkor för att stödet ska komma Karlsborgsbostäder till del är att även hyresgästerna ska få sänkt hyra.

Normhyran på 1300 kronor per kvadratmeter boyta per år ska gälla enligt Boverkets regler.

Ojämna sänkningar

Sänkningarna sätts därför ojämnt beroende på vilken typ av lägenhet det är.

De billigaste lägenheterna, tvårummare på bottenvåningarna, kommer få en sänkning på trettio kronor i månaden. Den dyraste lägenheten med fyra rum på högsta våningen får en sänkning med 2318 kronor.

De nya hyrorna är så kallade presumtionshyror och är förhandlade med Hyresgästföreningen.

Inte spikat

I veckan går brev ut till hyresgästerna med information om sänkningen. Än är dock allt inte spikat. Enligt Karlsborgsbostäders styrelseordförande Rolf Andersson (M) så finns det en ”mikroskopisk chans” att stödet inte beviljas.

Slutgiltigt svar från Boverket väntas komma inom fyra till sex månader. Godkänns stödet kommer hyressänkningarna att gälla från den 1 november och hyresgästerna ersätts då retroaktivt.

Även för de lägenheter som kommer att byggas i Mölltorp söker Karlsborgsbostäder stöd från Länsstyrelsen/Boverket.

  • Jesper Sydhagen