11 okt 2017 06:00

11 okt 2017 06:00

Filmcentrum på gång

FÖRETAG: Stödpengar ska lansera filmsatsning

Karlsborgs Utvecklingsbolag får en och en halv miljon kronor för att tillsammans med lokala företag göra trakten till ett filmcentrum.

Leader Nordvästra Skaraborg delar ut stödbelopp till satsningar som ska leda den lokala utvecklingen. Nu ger de förtroendet till ett drivet gäng som vill förvandla Karlsborg till ett nytt filmcentrum.

Det är väsentligen ett stort samarbetsprojekt, som i framtiden skulle kunna inbegripa vem som helst – privatpersoner, organisationer, privata och offentliga företag.

Baserade på Hangar 80

Redan har ett antal företag med filmrelaterade kompetenser anslutit sig. De är baserade på Hangar 80.

– Vi gillar att jobba med film och tycker det är utvecklande. Över en pizza kom vi på att kan göra en film här. Men att göra en film kräver samarbete med fler, säger Catrin Skane från Expeditionary Solutions.

Alla som känner att de har något att tillföra, vad det än må vara, är välkomna att höra av sig. Projektet bygger till 43 procent på ideell arbetskraft. Resten finansieras med bidrag.

När de utlovade filminspelningarna kommer i gång ska utbildningar erbjudas för statister, materialhantering och så vidare.

Storfilm inom fem år

Näringslivschefen Fredrik Tidholm, som ligger bakom projektet, är övertygad om att Karlsborg och dess invånare inte kommer ha några problem att lyckas ro projektet i land.

– Det räcker att får vi hit en storfilm så har vi lyckats med projektet, säger han.

– Jag sticker fram näsan och säger att inom fem år så har vi storfilmen här, säger Catrin Skane.

Att Karlsborg, liksom Trollhättan, ska kunna locka stora filmproduktioner till sig menar organisatörerna beror på de breda kompetenserna som finns hos de lokalt etablerade medieföretagen.

Dessutom är Karlsborg i sig en variationsrik trakt där alla möjliga scener kan spelas in.

– Vi har hela Sverige på en plats, säger Tidholm.

Frånvaron av stadsmiljöer ska dock kompenseras genom att man i bygger upp dem i framtida studiolokaler.

Det första steget på projektet är en marknadsföringskampanj under ett och ett halvt år. Produkten som då ska genereras är en bilddatabas.

Projektdeltagarna ska samla ihop uppskattningsvis fem till sextusen foton. Bilderna ska sedan finnas att tillgå för företag.

I stället för att anställa en projektledare kommer Karlsborgs Utvecklingsbolag att köpa in sådan tjänst från företaget Expeditionary Solutions. Därigenom ska de minska riskerna för att på något vis tappa den personen.

Fredrik Tidholm menar att inte enbart Karlsborg kommer vinna på projektet. De produktionsbolag som kommer hit drar in fler kommuner.

– När de väl kommer hit så skiter de i om det är i Karlsborg. Detta kommer att skvätta över på resten av Skaraborg, säger han.

Filmsatsningen ska bli ett nationellt fenomen och sätta Karlsborg på filmkartan.

Leader Nordvästra Skaraborg delar ut stödbelopp till satsningar som ska leda den lokala utvecklingen. Nu ger de förtroendet till ett drivet gäng som vill förvandla Karlsborg till ett nytt filmcentrum.

Det är väsentligen ett stort samarbetsprojekt, som i framtiden skulle kunna inbegripa vem som helst – privatpersoner, organisationer, privata och offentliga företag.

Baserade på Hangar 80

Redan har ett antal företag med filmrelaterade kompetenser anslutit sig. De är baserade på Hangar 80.

– Vi gillar att jobba med film och tycker det är utvecklande. Över en pizza kom vi på att kan göra en film här. Men att göra en film kräver samarbete med fler, säger Catrin Skane från Expeditionary Solutions.

Alla som känner att de har något att tillföra, vad det än må vara, är välkomna att höra av sig. Projektet bygger till 43 procent på ideell arbetskraft. Resten finansieras med bidrag.

När de utlovade filminspelningarna kommer i gång ska utbildningar erbjudas för statister, materialhantering och så vidare.

Storfilm inom fem år

Näringslivschefen Fredrik Tidholm, som ligger bakom projektet, är övertygad om att Karlsborg och dess invånare inte kommer ha några problem att lyckas ro projektet i land.

– Det räcker att får vi hit en storfilm så har vi lyckats med projektet, säger han.

– Jag sticker fram näsan och säger att inom fem år så har vi storfilmen här, säger Catrin Skane.

Att Karlsborg, liksom Trollhättan, ska kunna locka stora filmproduktioner till sig menar organisatörerna beror på de breda kompetenserna som finns hos de lokalt etablerade medieföretagen.

Dessutom är Karlsborg i sig en variationsrik trakt där alla möjliga scener kan spelas in.

– Vi har hela Sverige på en plats, säger Tidholm.

Frånvaron av stadsmiljöer ska dock kompenseras genom att man i bygger upp dem i framtida studiolokaler.

Det första steget på projektet är en marknadsföringskampanj under ett och ett halvt år. Produkten som då ska genereras är en bilddatabas.

Projektdeltagarna ska samla ihop uppskattningsvis fem till sextusen foton. Bilderna ska sedan finnas att tillgå för företag.

I stället för att anställa en projektledare kommer Karlsborgs Utvecklingsbolag att köpa in sådan tjänst från företaget Expeditionary Solutions. Därigenom ska de minska riskerna för att på något vis tappa den personen.

Fredrik Tidholm menar att inte enbart Karlsborg kommer vinna på projektet. De produktionsbolag som kommer hit drar in fler kommuner.

– När de väl kommer hit så skiter de i om det är i Karlsborg. Detta kommer att skvätta över på resten av Skaraborg, säger han.

Filmsatsningen ska bli ett nationellt fenomen och sätta Karlsborg på filmkartan.

  • Jesper Sydhagen