11 okt 2017 11:20

11 okt 2017 11:20

Nämnderna beslutar detaljbudgeten

KOMMUNEN

Förra året implementerades en ny budgetmodell i kommunen.

Då satte kommunfullmäktige upp ramarna för budgeten. Tanken var att undvika de utdragna diskussionerna som tenderar att bli vid centrala budgetförhandlingar. Detaljbudgeten skulle således beslutas om på nämndnivå.

Nämnderna var dock inte helt införstådda med det nya systemet och hann inte lägga en plan för hur det skulle beslutas. Resultatet blev att budgetbeslut fick tas av tjänstemän.

I år ska nämnderna ta ansvaret att lägga upp en budget. Rambudgeten fastställs av kommunfullmäktige i oktober, så att nämnderna har november och december på sig att arbeta fram en detaljbudget.

Då satte kommunfullmäktige upp ramarna för budgeten. Tanken var att undvika de utdragna diskussionerna som tenderar att bli vid centrala budgetförhandlingar. Detaljbudgeten skulle således beslutas om på nämndnivå.

Nämnderna var dock inte helt införstådda med det nya systemet och hann inte lägga en plan för hur det skulle beslutas. Resultatet blev att budgetbeslut fick tas av tjänstemän.

I år ska nämnderna ta ansvaret att lägga upp en budget. Rambudgeten fastställs av kommunfullmäktige i oktober, så att nämnderna har november och december på sig att arbeta fram en detaljbudget.